Yearly Archives: 2013

EV HIZMETLERINDE KIM SIGORTALI OLACAK, KIM OLMAYACAK?

2

Ev hizmetlerinde kim sigortalı olacak, kim olmayacak? Kadının kentlerde çalışma hayatına katılması ile geleneksel aile düzeni içerisinde kadına atfedilen; yaşlı ve çocuk bakımı, ev temizliği gibi hizmetlerin dışarıdan sağlanması talebini artırmıştır. Bu talep; ev içi hizmetlerinin yürütülmesi için işçi çalıştırılmasını da gerekli hale getirmiştir. Bununla birlikte ev içerisinde çalışanların sorunları ve talepleri çalışma hayatında yeni ve çözüme muhtaç sorunları da ...

Devamını oku »

KIDEM TAZMINATI NE ZAMAN HAK EDILIR?

kıdem-tazminati.fw

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir? Anılan 4447 sayılı yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı iş yasasının kıdem tazminatı başlıklı 14. maddesinin 1.fıkrasına eklenen 5.bent ile sigortalıların 506 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre emekli aylığına hak kazanması için gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla ve kendi isteği ile  işten ayrılması halinde yaşını doldurmasını beklemeden ...

Devamını oku »

SIGORTALILIK SÜRESININ HESABINDA DIKKATE ALINACAK HUSUSLAR

sigortalilik-suresi.fw

Sigortalılık Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Hususlar   1- Sigortalılık süresi   506 sayılı sosyal sigortalar kanununun “Sigortalılık süresi” başlıklı 108. maddesine göre; Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya bu kanuna tabi ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ...

Devamını oku »

HANGI SIGORTALI HANGI HÜKÜM KAPSAMINDADIR ?

hangi-sigortali.fw

HANGİ SİGORTALI HANGİ HÜKÜM KAPSAMINDADIR ?   1-      8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar :   Yapılan son değişikliklerle, 8 Eylül 2002 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, diğer bir deyişle 23 Mayıs 2002 tarih itibarıyla en çok 2 yıl 8 ay 15 gün sigortalılık süresi bulunanlar, eskiden olduğu gibi kademe dışında bırakıldı.Buna göre bu ...

Devamını oku »

EMEKLİLIK HESAPLAMA VE SORGULAMA

emeklilik-hesaplama

EMEKLİLİK HESAPLAMA VE SORGULAMA Emeklilik  Şartlarının yerine getirilmesi için sigortalıların cinsiyetine , yaş durumuna ve iş şartlarına göre kanunda belirli bir sigortalılık süresi aranmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 1 Mayıs 2008 Tarihinden önce sigortalı olanların haklarını korumuş , emeklilik şartları açısından bunlar hakkını önceki kanunların ilgili maddeleri hükümlerinin geçerli olacağı benimsenmiştir. Yaşlılık sigortasından aylık bağlanması için gerekli olan sigortalılık ...

Devamını oku »

SSK EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

emekli-aylık-bilgisi.fw

Ssk Emekli Maaş Hesaplama Yeni Emekli Maaşı Hesaplaması Mevcut Aylıkla Mukayese Yeniden hesaplanan aylıklar; 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde sigortalı ve hak sahiplerine ödenmekte olanmevcut aylıklarla mukayese edilmiş ve yüksek olan aylıklar ödenmiştir. Ölüm dosyalarında ölen sigortalının hesaplanan intibak aylığı hak sahiplerine 506 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükmü (alt sınır aylığı ) uygulanmadan paylaştırılmışve bu şekilde bulunan aylıklar ...

Devamını oku »

Kıdem Tazminatı Yazısı

KIDEM TAZMINATI YAZISI

Kıdem Tazminatı Yazısı Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almak 08 Eylül 1999 Tarihinde yürürlüğe giren yasa ilePirim ödeme gün sayısı ile Sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya, kendi isteği ile işten ayrılması halinde , Yaşını doldurmasını beklemeden   kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır. Yani kıdem tazminatının alınması için mutlaka emekli aylığının bağlanması gerekmemektedir.   Dolayısıyla yaşlılık aylığı hak kazanmamakla birlikte , yaşlılık aylığı için yeterli sigortalılık süresi ( ...

Devamını oku »

SSK Ne Zaman Emekli Olurum

emeklimaashesap

SSK Ne Zaman Emekli Olurum “SSK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM” sorusunun cevabını sizin için hazırlamış olduğumuz  aşağıdaki emeklilik hesaplama formu yardımıyla öğrenebilirsiniz. Emekli olmak için en önemli 3 Şart 1. Yaş Şartı 2.Sigortalılık süresi 3.Prim Ödeme Gün Sayısıdır. Yukarıda Saydığımız 3 şartı yerine getirenler emeklilik dilekceleri ni kuruma verebilirler. 08.09.1999  tarihinden önce sigortalı olan erkek ve kadın sigortalıların , başlangıçları  ne kadar geriye ...

Devamını oku »

ZORUNLU GÖÇ NEDENIYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇENLERIN BORÇLANMA VE TAHSIS IŞLEMLERI

Zorunlu göç nedeniyle Türk vatandaşlığına geçenlerin borçlanma ve tahsis işlemleri   5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddede, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 1/1/1989 tarihinden 8/5/2008 tarihine kadar zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerinin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir.   Söz konusu borçlanma hakkından yararlanabilmek için aranan ...

Devamını oku »

YURT DIŞI EMEKLİLIK IŞLEMLERI

isverenmalisorumluluk

TAHSİS İŞLEMLERİ 1. Aylık bağlama şartları Kanunun 6 ncı ve Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde Kanuna göre borçlandırılan sürelere istinaden hangi şartlarla aylık bağlanacağı belirlenmiştir. Buna göre aylık tahsisi için; yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması, 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması ve Kuruma yazılı başvuruda bulunulması ...

Devamını oku »