Ana Sayfa » 2013
Ev hizmetlerinde kim sigortalı olacak, kim olmayacak?

Ev hizmetlerinde kim sigortalı olacak, kim olmayacak? »


Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir?

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir? »

Anılan 4447 sayılı yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı iş yasasının kıdem tazminatı başlıklı 14. maddesinin 1.fıkrasına eklenen 5.bent ile sigortalıların 506 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre emekli aylığına hak kazanması için gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla ve kendi isteği ile işten ayrılması halinde yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatını alma olanağı sağlanmıştır. Bu nedenle, SSK’NIN 10.09.1999 tarihli ve 12-99.ek sayılı genelgesi uyarınca, 08.09.1999 Tarihinden sonra kendi istekleriyle işlerinden ayrıldıklarını ilgili işverence düzenlenen sigortalı hesap fişleri ile belgelendiren bu gibi sigortalılara, talepleri halinde ilgili SSK müdürlüğünce işyerlerine ibraz edilmek üzere bir yazı verilebilecektir.


Sigortalılık Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Hususlar

Sigortalılık Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Hususlar »

1- Sigortalılık süresi 506 sayılı sosyal sigortalar kanununun “Sigortalılık süresi” başlıklı 108. maddesine göre; Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya bu kanuna tabi ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmamış olanlar için de ölüm tarihi arasında geçen süredir.


Hangi Sigortalı Hangi Hüküm Kapsamındadır ?

Hangi Sigortalı Hangi Hüküm Kapsamındadır ? »

1- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar : Yapılan son değişikliklerle, 8 Eylül 2002 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, diğer bir deyişle 23 Mayıs 2002 tarih itibarıyla en çok 2 yıl 8 ay 15 gün sigortalılık süresi bulunanlar, eskiden olduğu gibi kademe dışında bırakıldı.Buna göre bu sigortalıların emeklilik yaşının hesaplanması -daha önceki hükümde olduğu gibi- 506 sayılı yasanın 4447 sayılı yasa ile değişik 60. maddesine göre olacaktır. Bu maddenin A fıkrasında bu çalışanların emekli olabilmesi için gereken yaş sınırı, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.


Emeklilik Hesaplama ve Sorgulama

Emeklilik Hesaplama ve Sorgulama »

Emeklilik Şartlarının yerine getirilmesi için sigortalıların cinsiyetine , yaş durumuna ve iş şartlarına göre kanunda belirli bir sigortalılık süresi aranmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 1 Mayıs 2008 Tarihinden önce sigortalı olanların haklarını korumuş , emeklilik şartları açısından bunlar hakkını önceki kanunların ilgili maddeleri hükümlerinin geçerli olacağı benimsenmiştir. Yaşlılık sigortasından aylık bağlanması için gerekli olan sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirenler , tahsis talebinden önce çalıştıkları işten ayrılmaları gerekmektedir.


Ssk Emekli Maaş Hesaplama

Ssk Emekli Maaş Hesaplama »

Yeniden hesaplanan aylıklar; 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde sigortalı ve hak sahiplerine ödenmekte olanmevcut aylıklarla mukayese edilmiş ve yüksek olan aylıklar ödenmiştir. Ölüm dosyalarında ölen sigortalının hesaplanan intibak aylığı hak sahiplerine 506 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükmü (alt sınır aylığı ) uygulanmadan paylaştırılmışve bu şekilde bulunan aylıklar hak sahiplerinin mevcut aylıkları ile mukayese edilerek yüksek olan aylıklar ödenmiştir.


Kıdem Tazminatı Yazısı

Kıdem Tazminatı Yazısı »

Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almak 08 Eylül 1999 Tarihinde yürürlüğe giren yasa ilePirim ödeme gün sayısı ile Sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya, kendi isteği ile işten ayrılması halinde , Yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır. Yani kıdem tazminatının alınması için mutlaka emekli aylığının bağlanması gerekmemektedir.


SSK Ne Zaman Emekli Olurum

SSK Ne Zaman Emekli Olurum »

"SSK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM" sorusunun cevabını sizin için hazırlamış olduğumuz aşağıdaki emeklilik hesaplama formu yardımıyla öğrenebilirsiniz. Emekli olmak için en önemli 3 Şart 1. Yaş Şartı 2.Sigortalılık süresi 3.Prim Ödeme Gün Sayısıdır. Yukarıda Saydığımız 3 şartı yerine getirenler emeklilik dilekcelerini kuruma verebilirler.


Zorunlu göç nedeniyle Türk vatandaşlığına geçenlerin borçlanma ve tahsis işlemleri »

Yurt dışı emeklilik işlemleri »