Aylık Arşiv: Haziran 2013

Kıdem Tazminatı Yazısı

kidem-tazminati.fw_

Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almak 08 Eylül 1999 Tarihinde yürürlüğe giren yasa ilePirim ödeme gün sayısı ile Sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya, kendi isteği ile işten ayrılması halinde , Yaşını doldurmasını beklemeden   kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır. Yani kıdem tazminatının alınması için mutlaka emekli aylığının bağlanması gerekmemektedir.   Dolayısıyla yaşlılık aylığı hak kazanmamakla birlikte , yaşlılık aylığı için yeterli sigortalılık süresi ( 15 yıl) prim ... Devamını Oku »

SSK Ne Zaman Emekli Olurum

ne-zaman-emekli-olurum.fw_

“SSK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM” sorusunun cevabını sizin için hazırlamış olduğumuz  aşağıdaki emeklilik hesaplama formu yardımıyla öğrenebilirsiniz. Emekli olmak için en önemli 3 Şart 1. Yaş Şartı 2.Sigortalılık süresi 3.Prim Ödeme Gün Sayısıdır. Yukarıda Saydığımız 3 şartı yerine getirenler emeklilik dilekcelerini kuruma verebilirler.   Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı İşe Başlama Tarihi Tamamlaması gereken ... Devamını Oku »

Zorunlu göç nedeniyle Türk vatandaşlığına geçenlerin borçlanma ve tahsis işlemleri

Zorunlu göç nedeniyle Türk vatandaşlığına geçenlerin borçlanma ve tahsis işlemleri   5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddede, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 1/1/1989 tarihinden 8/5/2008 tarihine kadar zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerinin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir.   Söz konusu borçlanma hakkından yararlanabilmek için aranan ... Devamını Oku »

Yurt dışı emeklilik işlemleri

isverenmalisorumluluk

TAHSİS İŞLEMLERİ 1. Aylık bağlama şartları Kanunun 6 ncı ve Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde Kanuna göre borçlandırılan sürelere istinaden hangi şartlarla aylık bağlanacağı belirlenmiştir. Buna göre aylık tahsisi için; yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması, 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması ve Kuruma yazılı başvuruda bulunulması ... Devamını Oku »

Yurt Dışı Emeklilik Aylık Hesaplaması

ÖRNEK 1: Türkiye’de 1/7/1975-31/12/1975 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamında 180 gün prim ödeyen, Almanya’da 1/1/1996-31/12/1999 ile 1/7/2004-31/12/2009 tarihleri arasında geçen 3420 gün çalışmasını 10/1/2011 tarihli dilekçesi ile prime esas günlük kazancın alt sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunan ve tahakkuk eden (26,55 X 3420 X %32) = 29056,32 TL’lik borcunu 15/1/2011 tarihinde ödeyen bir erkek sigortalı aynı gün tahsis talebinde ... Devamını Oku »

Borçlanmanın şartları

1. Borçlanmanın şartları   Yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklandığı şekilde;   a) Türk vatandaşı olmak,   b) Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak,   c) Hizmetleri belgelendirmek,   d) Yazılı istekte bulunmak,   şartları aranacaktır.   1.1. Türk vatandaşı olmak   Yurtdışı hizmet borçlanmalarında Türk vatandaşı olma şartının iki halde yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk ... Devamını Oku »

Sigortalılık süreleri

Sigortalılık süreleri   Yönetmeliğe göre sigortalılık süresi deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılacaktır. Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, hizmet cetvellerinde eşdeğer süre olarak gösterilen, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir. ... Devamını Oku »

İşsizlik süreleri

İşsizlik süreleri   İşsizlik süresi ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede çalışılmadan geçen süreyi ifade eder.   Ancak, Kanuna göre işsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılacaktır. İkamet süreleri ve ... Devamını Oku »

Ev kadını olarak geçen süreler

Ev kadını olarak geçen süreler   Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta geçen süreler kapsamında değerlendirilmeyecek, borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılacaktır.   Ev kadınlığı süreleri, bu Genelgenin İkinci Bölümünde (1.3.3.) başlığı altında belirtilen şekilde belgelenecek ... Devamını Oku »

Borçlanma kapsamında olmayan süreler

Borçlanma kapsamında olmayan süreler   Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre aşağıda sayılan süreler, borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir:   1) 18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri.   2) Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurtdışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri.   3) İkili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış ... Devamını Oku »