Ana Sayfa » Malülen Emeklilik
Engelli Çocuğu Bulunan Annelerin Emeklilik Hesabı

Engelli Çocuğu Bulunan Annelerin Emeklilik Hesabı »

Engelli Çocuğu Bulunan Annelerin Emeklilik Hesabı Özürlülerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde genellikle özürlüye yönelik düzenlemeler yapılır. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise özürlünün annesi ile ilgili düzenlemelerde yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek.


Bağ-Kur ( 4-B) Özürlü-Malülen Emeklilik »


Özürlünün annesine emeklilik avantajı! »


SSK emeklisi olan eşim vefat etti. Tarafıma aylık bağlanması için gerekli belgeler nelerdir? »


Bakıma muhtaç özürlü aylığı için istenilen belgeler nelerdir? »


Özürlü aylığı için gerekli belgeler nelerdir? »


SSK çalışanlarının malülen emekli olma şartı nedir? »