MALÜLEN EMEKLİLİK

ENGELLI ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERIN EMEKLİLIK HESABI

engelli-anne1-240x170

Engelli Çocuğu Bulunan Annelerin Emeklilik Hesabı Özürlülerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde genellikle özürlüye yönelik düzenlemeler yapılır. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise özürlünün annesi ile ilgili düzenlemelerde yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre;  emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ...

Devamını oku »

BAĞ-KUR ( 4-B) ÖZÜRLÜ-MALÜLEN EMEKLİLIK

BAĞKUR (4-B) KAPSAMINDA MALÜLEN EMEKLİLİK Bilindiği gibi 506 sayılı Kanun’da engellilere/sakatlara mahsus özel düzenlemelere yer verilmiştir.Ancak 1479 sayılı eski Bağkur kanunun’da engellilere /sakatlara mahsus özel düzenlemeler bulunmamakta idi. 5510 sayılı Kanun engelli olan Bağkur (4-b) kapsamındaki sigortalılara daha erken yaşta emekli olmasına ilişkin düzenlemelere yer vermiştir İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE MALUL OLAN BAĞKUR KAPSAMINDA SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ En az 15 Yıl beri ...

Devamını oku »

ÖZÜRLÜNÜN ANNESINE EMEKLİLIK AVANTAJI!

Özürlünün annesine emeklilik avantajı!   Özürlülerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde genellikle özürlüye yönelik düzenlemeler yapılır. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise özürlünün annesi ile ilgili düzenlemelerde yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre;  emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ...

Devamını oku »

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI İÇİN ISTENILEN BELGELER NELERDİR?

Bakıma muhtaç özürlü aylığı için istenilen belgeler nelerdir? 2022 sayılı Kanuna göre bakıma muhtaç özürlü aylığı bağlanabilmesi için istenilen belgeler şunlardır; 1- Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) 2-Sağlık Kurulu Raporu 3-Aylık ...

Devamını oku »

ÖZÜRLÜ AYLIĞI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Özürlü aylığı için gerekli belgeler nelerdir?   Özürlü aylığı için gerekli olan belgeler şunlardır; 1-Başvuru Formu (Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) 2-Sağlık Kurulu Raporu 3-Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge 4-Aylık talebinin ...

Devamını oku »

SSK ÇALIŞANLARININ MALÜLEN EMEKLİ OLMA ŞARTI NEDİR?

5510 sayılı Kanuna göre SSK çalışanlarının malülen emekli olma şartı nedir?   Malül aylığı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalıların malül sayılmaları gerekmektedir.Yeni Kanunda, malüllük sigortasından aylığa hak kazanma koşulu;   *En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 1800 gün,  *Sigortalının, başkasının bakımına muhtaç olması halinde ise; belli bir sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün prim ödeme şartına bağlanmıştır

Devamını oku »