EMEKLİLIK ŞARTLARI VE HESAPLAMASI ( SSK-4A)Emeklilik Şartları ( SSK- 4-A)

1.)Yaş,

2.)Sigortalılık günü olarak.

Reform ikinci ayağı artık 18 yaşı sollamıştır. Çizgi net Kadın 58 ,Erkek 60 yaş.

Sigortalılık süresi sadece 4500 günde aranıyor. Kadın ve Erkek de 25 yıllık sigortalılık süresine ilave yaşta aranıyor.

III-)01/05/2008 Sonrası ise

 

EMEKLİLİK ŞARTLARI

5510/28. maddenin iki ve üçüncü fıkralarına göre aylığa hak kazanma koşulları

İlgili Kanun

4/1-(a) sigortalıları için 7200 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

No

Madde No

Yaş

Gün Sayısı

Kadın

Erkek

4/1-(a) sigortalıları

5510

28/iki-(a)

01.05.2008 – 31.12.2035

58

60

7200

28/üç

01.05.2008 – 31.12.2035

61

65

5400

28/iki-(b) ve üç

01.01.2036 31.12.2037

59

61

7200

62

64

5400

01.01.2038 – 31.12.2039

60

62

7200

63

65

5400

01.01.2040 – 31.12.2041

61

63

7200

64

65

5400

01.01.2042 – 31.12.2043

62

64

7200

65

65

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

65

65

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

65

65

5400

01.01.2048

65

65

7200

65

65

5400

Buna göre, ilk defa 01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan; 4/1-(a) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Kadın sigortalılar için 58, erkek sigortalılar için 60 olarak öngörülen yaş hadleri, 4/1-(a) sigortalıları için 7200,28. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kademeli süreçte, 01.01.2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenecektir.

Yine 28. maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. 5400 gün prim ödeme gün koşulu için Kanunun geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

4/1-(a) sigortalıları için 5510/geçici 6. madde-yedinci fıkra (b) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

İlgili kanun

Sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis talep tarihindeki en az

No

Madde No

Yaş

Gün sayısı

Kadın

Erkek

5510

Geçici 6/Yedi-(b)

01.05.2008 – 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 – 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 – 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 – 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 – 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 – 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 – 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 – 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 –

61

63

5400

Tüm bu tabloları dikkate alarak çocuklarınızı fiili çalışması olmadan 18 yaş öncesi eş, dost ,tanıdık yanında sigortalı göstermenin bir faydası olmayacaktır.

Özellikle 1994 yılında doğup bugünlerde 18 Yaşını dolduracak çocuklarınızı Fiili çalışması olacak bir işyerine girmeleri halinde 4-1(a) statüsünde 61 yaşında Kadın,63 yaşında Erkek 5100 gün ile emekli olacaktır.Hakkında admin

Ayrıca bakınız

rapor

Evde Çalışan Kadınların Sigortası

Evde Çalışan Kadınların Sigortası  10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR: Ayda 10 günden fazla çalışanlar SGK na ...

Bir Yorum

Bir Cevap Yazın