HANGI SIGORTALI HANGI HÜKÜM KAPSAMINDADIR ?HANGİ SİGORTALI HANGİ HÜKÜM KAPSAMINDADIR ?

 

1-      8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar :

 

Yapılan son değişikliklerle, 8 Eylül 2002 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, diğer bir deyişle 23 Mayıs 2002 tarih itibarıyla en çok 2 yıl 8 ay 15 gün sigortalılık süresi bulunanlar, eskiden olduğu gibi kademe dışında bırakıldı.Buna göre bu sigortalıların emeklilik yaşının hesaplanması -daha önceki hükümde olduğu gibi- 506 sayılı yasanın 4447 sayılı yasa ile değişik 60. maddesine göre olacaktır. Bu maddenin A fıkrasında bu çalışanların emekli olabilmesi için gereken yaş sınırı, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

506 sayılı yasa

Madde 60 – (Değişik : 06/03/1981-2422/6 md)

—————————————————————————

Yaşlılık aylığından yararlanma esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir.

A)    (Değişik: 01/06/2002-2472/1 md.) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalıların;

a)      Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün ve

b)      Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün malullük,yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi prim ödemiş olması şarttır.

 

2-      Kademeye tabi sigortalılar

 

23 Mayıs 2002 tarih itibarıyla sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 günden fazla olan sigortalıların  emeklilik koşulları belirli bir kademeye tabi tutulmuştur. Bu inceleme yazımızın ekinde sunulan ve 506 sayılı yasanın geçici 81. maddesi birinci fıkrasının B bendi hükümlerine göre düzenlenen kademeli geçişe ilişkin tabloda kademe hesaplanırken, unutulmaması gereken nokta, sigortalılık süresinin 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hesaplanacak olmasıdır.Hesaplanan sigortalılık süresine göre daha sonra açıklanan kademe tablosundan sigortalının hangi yaş,prim gün sayısı ve asgari sigortalılık süresine göre emekli olabileceği tespit edilir.

3- 8.9.1999 tarih itibarıyla emekliliğe hak kazananlar ile sigortalılık süresi Kadın için 18 ve erkek için 23 yıl ve üzeri olan sigortalılar

 

Yeni düzenlemelerde bu sigortalıların emekli aylığı kazanma şartlarında bir değişiklik yapılmadı.506 sayılı kanunun geçici 81. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi uyarınca 8 Eylül 1999 tarihinden önce başka bir deyişle 4447 sayılı yasanın yürürlük tarihinden önce, yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile 8 Eylül 1999 tarih itibarıyla sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, aşağıda belirtildiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde hükümler uygulanacaktır.

506 sayılı yasa 60. madde (A) fıkrası eski şekli

——————————————————–

Sigortalının ;

a)      Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

b)      Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

c)      Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır.

4-      Diğer sigortalılar

 

Maden işyerlerinde çalışanlar, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, itibari hizmet süresinden yararlananlar, erken yaşlandığı tespit edilenler,sigortalı çalışmaya başlamadan önce malul sayılmayı gerektirecek bir arızası bulunanlar için de 506 sayılı yasanın 60. maddesinin (B), (C), (D) ve E fıkrasındaki eski özel hükümler geçerliliğini korumaktadır.Hakkında admin

Ayrıca bakınız

2

EV HIZMETLERINDE KIM SIGORTALI OLACAK, KIM OLMAYACAK?

Ev hizmetlerinde kim sigortalı olacak, kim olmayacak? Kadının kentlerde çalışma hayatına katılması ile geleneksel aile ...

Bir Cevap Yazın