İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN FORM VE DİLEKÇELERİsteğe bağlı sigortalı olmak için form ve dilekceler

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olabilmek için;

SGK İl/SGK Merkez Müdürlüklerinden temin edilecek İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi’nin doldurulup, bu formun ikamet adresinin bulunduğu SGK İl/SGK Merkez Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.
Daha önce İsteğe Bağlı Sigortalı olarak hizmeti bulunanlar, talep dilekçesi ile müracaat edebilirler.

istege-baglı-dikece

189_1479 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık talep dilekçesiHakkında admin

Ayrıca bakınız

rapor

Evde Çalışan Kadınların Sigortası

Evde Çalışan Kadınların Sigortası  10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR: Ayda 10 günden fazla çalışanlar SGK na ...

Bir Cevap Yazın