KIDEM TAZMINATI NE ZAMAN HAK EDILIR?Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir?

Anılan 4447 sayılı yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı iş yasasının kıdem tazminatı başlıklı 14. maddesinin 1.fıkrasına eklenen 5.bent ile sigortalıların 506 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre emekli aylığına hak kazanması için gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla ve kendi isteği ile  işten ayrılması halinde yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatını alma olanağı sağlanmıştır.

Bu nedenle, SSK’NIN 10.09.1999 tarihli ve 12-99.ek sayılı genelgesi uyarınca, 08.09.1999

Tarihinden sonra kendi istekleriyle işlerinden ayrıldıklarını ilgili işverence düzenlenen sigortalı hesap fişleri ile belgelendiren bu gibi sigortalılara, talepleri halinde ilgili SSK müdürlüğünce işyerlerine ibraz edilmek üzere bir yazı verilebilecektir.

ÖRNEK HESAPLAMA

Konuya açıklık kazandırmak için yukarıda sıralanan hükümlerden hareketle kademeye tabi bir sigortalının durumunun bir örnekle değerlendirelim. Sigortalının;

Doğum Tarihi                    : 01.01.1960

İşe Giriş Tarihi                  : 02.08.1982

Cinsiyeti                            : Erkek

Askerlik Borçlanması       :  600 Gün (Askerlik Borçlanması 04.10.2000Tarihinden önce yapılmış, askerliğini yaptığı tarih 1980 1982 arası )

İtibari Çalışma Süresi       :  4915 Gün (23.05.2002 Tarihi itibariyle)

Normal Çalışma                : 1004 Gün (23.05.2002 Tarihi İtibariyle)

 

1-      Askerlik hizmetin değerlendirilmesi  : Askerliğini ilk işe giriş tarihinden önce gerçekleştirdiği ve borçlanma başvurusunu da 04.10.2000 tarihinden önce yaptığı için sigorta başlangıç tarihi işe giriş tarihinden 600 gün öncesine yani 02.01.1981 tarihine çekilecektir.

2-      23.05.2002 İtibariyle Normal Sigortalılık Süresi :

23.05.2002-02.01.1981=21 Yıl 4 Ay 21 Gün

3-      İtibari Hizmet Karşılığında Yıpranma :

Yıpranma=İtibari Hizmet/4=4915/4=1228 Gün =3 Yıl 4 Ay 28 Gün

4-      23.05.2002 Tarihi İtibariyle Toplam Sigortalılık Süresi

İtibari Hizmete 3600 Günü geçtiği için, yıpranması normal sigortalılık süresine eklenir buna göre toplam sigortalılık süresi

21 Yıl 4 Ay 21 Gün )+(3 Yıl 4 Ay 28 Gün )= 24 Yıl 9 Ay 19 Gün

5-      Girdiği Kademe

Toplam sigortalılık süresine göre, bu sigortalının hangi yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi durumunda emekli olacağını hesaplayabilmek için tabloya bakarız.

Buna göre:

23.05.2002 Tarihinde sigortalılık süresi : 23 Yıldan fazla

Asgari yaş haddi 44

Asgari prim ödeme gün sayısı :5000 Gün

Asgari sigortalılık süresi 25

Şimdi bu koşulları ne zaman sağlıyor ona bakalım:

6-      Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulu (5000)

Prim ödeme gün sayısı itibari çalışma, normal çalışma ve asgari borçlanmasının toplamıdır.  Buna göre prim ödeme gün sayısı=4915+1004+600=6519 Gün Dolayısıyla sigortalı 5000 gün olan prim gün sayısı koşulunu tamamlamıştır.

7-      Asgari Sigortalılık Süresi (25 yıl )

Sigortalılık süresi 23.05.2002 tarihi itibari ile 25 yılı doldurmuyor.Bu süreyi ne zaman doldurabileceğini görelim:

25 Yıl-(24 Yıl 9 Ay 19 Gün )=2 Ay 11 Gün sonra 25 yıl dolar.

Sigortalının 57 işgünü itibari hizmet kapsamında çalışması halinde, 20.07.2002 tarihinde kazanacağı 14 gün yıpranma ile 25 yıl sigortalı olma koşulunu tamamlamış olur.

25 yılı doldurduğu 20.07.2002 tarihinde sigortalının emeklilik yaşının ne olacağı sorusu ise şu şekilde cevaplanacaktır.

8-      Emeklilik Yaşı – Yaş Koşulu 44

Emekli yaşı = Kademedeki yaş – Toplam itibari hizmet=Kademedeki Yaş – 23.05.2002 öncesi itibari hizmet+23.05.2002 sonrası itibari hizmet

Emekli yaşı=44-(3 Yıl 4 Ay 28 Gün+14Gün)=44-(3 Yıl 5 Ay 12 Gün)

=40 Yaşını tamamladıktan 6 Ay 18 Gün sonra emekli olur.

Bu sigortalı,20.07.2002 tarihinde 42 yaşın üzerinde olduğu 25 yılı tamamladığı ve 5000 günün üzerinde primi olduğu için emekli aylığına hak kazanır. Eğer yaşını doldurmamış olsaydı kıdem tazminatını alıp emeklilik aylığı bağlanması için yaşının dolmasını bekleyebilirdi.

 

 

TABLO: YÜRÜRLÜĞE GİREN KADEMELİ GEÇİŞ DÜZENLEMESİ

ERKEK SİGORTALILAR İÇİN

KADIN SİGORTALILAR İÇİN

23.05.02 itibariyle sigortalılık süresi

Asgari yaş

Asgari prim

23.05.02  itibariyle sigortalılık süresi

Asgari yaş

Asgari prim

23 yıldan fazla (23 dahil)

44

5000

18 yıldan fazla (18 dahil)

40

5000

21 yıl 6 ay-23 yıl arası

45

5000

17-18 yıl arası

41

5000

20 yıl-21 yıl 6 ay arası

46

5075

16-17 yıl arası

42

5075

18 yıl 6 ay-20 yıl arası

47

5150

15-16 yıl arası

43

5150

17 yıl-18 yıl 6 ay arası

48

5225

14-15 yıl arası

44

5225

15 yıl 6 ay -17 yıl arası

49

5300

13-14 yıl arası

45

5300

14 yıl-15 yıl 6 ay arası

50

5375

12-13 yıl arası

46

5375

12 yıl 6 ay-14 yıl arası

51

5450

11-12 yıl arası

47

5450

11 yıl-12 yıl 6 ay arası

52

5525

10-11 yıl arası

48

5525

9 yıl 6 ay-11 yıl arası

53

5600

9-10 yıl arası

49

5600

8 yıl-9yıl 6 ay arası

54

5675

8-9 yıl arası

50

5675

6 yıl 6 ay-8 yıl arası

55

5750

7-8 yıl arası

51

5750

5 yıl-6 yıl 6 ay arası

56

5825

6-7 yıl arası

52

5825

3 yıl 6 ay-5 yıl arası

57

5900

5-6 yıl arası

53

5900

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6ay

58

5975

4-5 yıl arası

54

5975

Asgari sigortalılık süresi tüm erkek

Sigortalılar için 25, tüm kadın sigortalılar

İçinse 20 yıldır

3-4 yıl arsı

55

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

56

5975

 

 Hakkında admin

Ayrıca bakınız

2

EV HIZMETLERINDE KIM SIGORTALI OLACAK, KIM OLMAYACAK?

Ev hizmetlerinde kim sigortalı olacak, kim olmayacak? Kadının kentlerde çalışma hayatına katılması ile geleneksel aile ...

Bir Cevap Yazın