MADEN ÇALIŞANI NE ZAMAN EMEKLİ OLURMaden Çalışanlarının Emeklilik Hesabı:

Maden çalışanlarının sigorta başlangıç dönemlerine göre emeklilik şartları değişmektedir.

Buna göre 01 Ekim 2008 Tarihinden önce ve sonra olmak üzere iki şekildedir.

 

 

01.Ekim 2008 Öncesi sigortalı olan maden çalışanlarının emeklilik artları:

 

maden

Ağır ve Yıpratıcı İşlerde Çalışanların Emeklilik Hesabı:

 

Fiili hizmet zammı 4 A (SSK) sigortalıları ve 4 C (Memur) Sigortalıları için vardır. 4 B ( bağkur) sigortalıları için fiili hizmet zammı ön görülmemiştir.

 

Fiili hizmet zammından yararlanacak iş kolları Hizmet Zammı çizelgelerinde belirtilmiştir.

 

Yaygın bir tabire göre ‘ölmek veya öldürmek’ için görev yapan askerlerin, diğer vatandaşlarla aynı şartlarda emekli olması düşünülemez. İşte yıpratıcı askerlik mesleğinden daha erken emekli olabilmelerini sağlamak adına, askeri personele çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün (3 ay) hizmet veriliyor. Yani 12 ay çalışan bir asker, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. İşte bu 90 günlük süreye fiili hizmet müddet zammı deniyor ve genelde ‘yıpranma payı’ olarak ifade ediliyor.

 

Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları

 

MADDE 5 – (1) Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve aşağıdaki tablonun birinci sütunundaki işler/işyerlerinde çalışan ve ikinci sütunda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılır.

 

 Hakkında admin

Ayrıca bakınız

rapor

Evde Çalışan Kadınların Sigortası

Evde Çalışan Kadınların Sigortası  10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR: Ayda 10 günden fazla çalışanlar SGK na ...

Bir Cevap Yazın