MEMUR EMEKLİLİK HESAPLAMAERKEK MEMURLAR IÇIN EMEKLILIK ŞARTLARI

8.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:

08.09.1999  Erkek iştirakcilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri  üzerine emekli aylığı bağlanır.

Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan erkek 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.

Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir.25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.

 

 

 

Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre( 23.05.2002 itibariyle) Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart) Tamamlamaları Gereken Yaş(2.Şart)
2 yıl ve daha az 25 44
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve daha az 25 45
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az 25 46
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az 25 47
6 yıl 6 aydan fazla –  8 yıl ve daha az 25 48
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az 25 49
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az 25 50
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az 25 51
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az 25 52
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az 25 53
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az 25 54
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az 25 55
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az 25 56
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay ve daha az 25 57
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl 25 58
22 yıldan fazla 25 60

 

KADIN MEMURLAR IÇIN EMEKLILIK ŞARTLARI

08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:

08.09.1999 Kadın iştirakcilerden 20 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan kadın memur 38 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.

Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen kadınlar ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir.20 yılı yani 7200 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.

Kadınların 25 yılı tamamlamasına kalan süre( 23.05.2002 itibariyle) Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart) Tamamlamaları Gereken Yaş(2.Şart)
2 yıl ve daha az 20 40
2 yıldan fazla – 3 yıl ve daha az 20 41
3 yıldan fazla – 4 yıl ve daha az 20 42
4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha az 20 43
5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az 20 44
6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az 20 45
7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az 20 46
8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az 20 47
9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha az 20 48
10 yıldan fazla – 11 yıl ve daha az 20 49
11 yıldan fazla – 12 yıl ve daha az 20 50
12 yıldan fazla – 13 yıl ve daha az 20 51
13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az 20 52
14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az 20 53
15 yıldan fazla –16 yıl ve daha az 20 54
16 yıldan fazla – 17 yıl ve daha az 20 55
17 yıldanfazla 20 58

 

MEMUR ÖZÜRLÜ EMEKLILIK

A-Yeni Kanun’la gelen özürlü emekliliği ·

5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi 1 Ekim 2008 gününde yürürlüğe girdi ve SSK ve Bağ-Kur’lular ile reformdan sonra ilk defa işe girecek olan memurlar için geçerlidir.

Yeni düzenlemeye göre;

· 1-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha fazla oranda hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

· 2-Yetkili sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulu’nca çalışma gücündeki kayıp oranının;

· a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

· b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, prim bildirilmiş olanlar da yaşa bağlı olmadan özürlü sıfatıyla erken emekli olabilecekler.

B- Eski memurlarda geçiş süreci

Kanun’un geçici 4’üncü maddesi ile;

· 1- 5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.

· 2- Lokman AYVA’nın 5510 sayılı Kanun’a eklettiği düzenlemeler ile;

Kanun’un yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2008 gününden sonra uygulanmaya başlanmış olup özellikle doğuştan özürlü olduğu halde erken emekli olamayanlara çözüm getirdiği gibi doğuştan olmasa bile memur olmadan rapor almayanlara çözüm getirecektir.

Doğuştan özürlü olanlar

· a-) 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Sonradan özürlü olanlar

· b-) Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulu’nca çalışma gücündeki kayıp oranının;

· a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

· b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.

 

ÖĞRETMEN NE ZAMAN EMEKLI OLABILIRIM

Öğretmenler Ne Zaman Emekli Olabilir.

Milli eğitim bakanlığı kadrolarında Mart 2013 itibariyle 704 bin 607 öğrenmen görev yapmaktadır. Kamuda görevli devlet memuru sayısı 2.688.851’dir . Dolayısıyla toplam devlet memurlarının %26 ‘sını Öğretmenler oluşturmakta olup öğretmenlerin emeklilik işlemleri diğer devlet memurlarına göre farklılık göstermektedir.

A-ÖĞRETMENLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Tc.Emekli sandığı istekle emekliliğe hak kazanabilmek için Kadın:20 Erkek :25 hizmet yılının tamamlanmasına ek olarak emeklilik  yaşını da doldurmuş olması gerektiği hükme bağlanmıştır. 08.09.1999 tarihinden önce SSK, BAĞKUR, veya EMEKLİ SANDIĞINA tabi herhangi bir çalışması olmayan ve ilk defa bu tarihten sonra devlet memuru olarak göreve başlayan KADINLAR:58 ERKEKLER:60 yaşını doldurmaları ve 25 yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlamaları halinde emekliliğe hak kazanacaklardır.

 

08.09.1999 ‘dan önce göreve başlaya devlet memurları ise  emeklilik tarihleri kademeli olarak belirlenmiştir.

 

B-ÖĞRETMENLERİN EMEKLİLİK BAŞVURU TARİHLERİ.

Öğretmenlerin emeklilik için başvuru tarihleri HAZİRAN ve TEMMUZ aylarıdır.

Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olabilmek için , görev yapılan il sınırları içinde kendi sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli eğitim bakanlığı’nın uygun görmesi şarta bağlanmıştır.

Emeklilik Dönemi ( Haziran ve Temmuz ) dışında talepte bulunanların Durumu:

İl genelinde yada bulunduğu yerleşim yeri , ,lçe eğitim bölgesi veya okulda branş fazlası olanlar( kurucu müdür, müdür vekili, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilenler hariç)

65 Yaşına kadar çalışmış olması halinde en az 15 yıl hizmeti olup , bayan ise 20 erkek ise 25 hizmet yılını DOLDURAMAYACAK durumda olanlar.

Sağlık mazeretiyle emekli olmak isteyenlerHakkında admin

Ayrıca bakınız

memur emekli

Memur Emekli Aylığı Hesaplama

Memur Emekli Aylığı Hesaplama Memur Emekli Aylığı Hesaplama; Bildiğiniz gibi Sosyal Güvenli Kurumu bağkur, SSK ...

Bir Cevap Yazın