ÖZÜRLÜNÜN ANNESINE EMEKLİLIK AVANTAJI!Özürlünün annesine emeklilik avantajı!

 

Özürlülerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde genellikle özürlüye yönelik düzenlemeler yapılır. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise özürlünün annesi ile ilgili düzenlemelerde yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre;  emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek.

 

Hemen belirtelim prim eklenecek süre ve yaş hadleri ile ilgili indirimler 5510 sayılı Kanunun  yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde sonraki süreler için geçerli.  Özürlü annelerinin, kurumdan talepte bulunmaları, çocuklarının özür durumlarıyla ilgili raporu alıp kuruma vermeleri ve kurum tarafından da raporun uygun görülmesi  emeklilik avantajı için yeterli oluyor.

 

Örnek: Ayşe hanımın bakıma muhtaç çocuğu var ise ve 01.10.2008 tarihinden sonra   4 yıl çalışmışsa ayşe hanımın prim ödeme gün sayısına  1 yıl eklenecek ve emeklilik yaşından da  1 yıl düşülecektir. Ayşe hanımın emekli olabilmesi için 49 yaş ve 5600 gün prim ödeme koşuluna tabi olduğunu varsayalım. Ayşe hanım 5240 gün prim ödemişse,  1 yıllık sürede  yaştan düşünce Ayşe hanım 48 yaşında ve 360 günde prim ödeme gün sayısına eklenince emekli olabilmesi için 5600 gün prim ödemesini  tamamlamış ve emekli olabilmek için bütün koşulları sağlamış olacaktır.

 Hakkında admin

Ayrıca bakınız

rapor

Evde Çalışan Kadınların Sigortası

Evde Çalışan Kadınların Sigortası  10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR: Ayda 10 günden fazla çalışanlar SGK na ...

Bir Cevap Yazın