SOSYAL GÜVENLIK SÖZLEŞMESI AKDEDILMEMIŞ ÜLKELERDE GEÇEN SÜRELERE AIT BELGELERSosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sürelere ait belgeler

 

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için talep sahiplerinin aşağıdaki maddelerde açıklanan belgelerden durumlarına uygun olan bir belgeyi Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri.

 

2) Yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri.

 

3) Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya işyerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri.

 

Yukarıda açıklandığı üzere sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanacak olanlar, yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerini ibraz etmek suretiyle belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaktadırlar.

 

Ancak, bir kısım ülkelerde “oturma vizesi” aynı zamanda “çalışma müsaadesi”ni de içermekte, bir kısım ülkelerde ise oturma vizesi çalışma müsaadesini içermemektedir.

 

Bu itibarla, oturma vizesinin aynı zamanda çalışma müsaadesini de içerdiği ülkelerde geçen sürelerini borçlanmak isteyenlerden, çalışma izinleri yerine oturma vizelerini bonservisleriyle birlikte ibraz edenler, borçlanma için belgeleme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaklardır.

 

Oturum vizesi aynı zamanda çalışma müsaadesini kapsamayan sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerden sadece oturma vizesine ait belgeyi ibraz edenlerin borçlanma talepleri kabul edilmeyecek, bunların borçlanma işlemleri ancak yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerini ibraz etmeleri halinde sonuçlandırılacaktır.

 

Oturma vizesi aynı zamanda çalışma müsaadesini de kapsayan ve kapsamayan ülkeler Ek: 6’daki tabloda gösterilmiştir.Hakkında admin

Ayrıca bakınız

yurt-disi-borclanma1-240x169

YURT DIŞI HIZMET BORÇLANMASI

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla önce 30.05.1978 tarihinde 2147 sayılı ...

Bir Cevap Yazın