SSK DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARIDoğum borçlanmasından hangi şartlarda faydalanabilirim?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için; 

– Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

– Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi, 

– Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi ve borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması halinde doğum borçlanması yapılmaktadır

Borçlanma_Talep_Dilekçesi

DOĞUM BORÇLANMASI KADINLARDA EMEKLILIK YAŞINA NE KADAR ETKI EDER

Doğum borçlanması 01.ekim .2008 tarihinde ve 5.510 sayılı sosyal güvenlik kanunu ile hayatımıza girmiştir.

Doğum borçlanması , kadınların doğum nedeniyle sigortalılık dışında kaldığı süreyi borçlanmasıdır.

Sigortalı kadın işten ayrıldıktan sonraki 300 gün içerisinde doğum yapar ve çocukta yaşarsa işten ayrılması ile doğum arasındaki süreyi borçlanabilir.

• Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kadın sigortalılar doğum borçlanmasından yararlanabileceklerdir.

• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi kadın sigortalıların çeşitli iş kanunları gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri işyerinden alacakları belgelerle birlikte Kuruma başvurmaları halinde borçlandırılabilecektir.

• Doğum borçlanması en fazla iki çocuk için yapılabilecektir. Çoğul gebelik durumunda tek çocuk için borçlanma imkanı getirimiştir.

• Her çocuk için en fazla 2 yıllık süre borçlanılabilecektir.

• Doğumun, sigortalılığın başlangıcından sonra olması gerekmektedir. Yani sigorta başlangıcından önceki doğumlar için borçlanma yapılamayacaktır.

• Doğum borçlanması yapılabilecek iki yıllık süre içinde çocuğun vefat etmesi halinde, sadece vefat tarihinde kadar olan süreler borçlandırılabilecektir.

Borçlanma_Talep_Dilekçesi

 Hakkında admin

Ayrıca bakınız

rapor

Evde Çalışan Kadınların Sigortası

Evde Çalışan Kadınların Sigortası  10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR: Ayda 10 günden fazla çalışanlar SGK na ...

Bir Cevap Yazın