SSK EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASsk Emekli Maaş Hesaplama

Yeni Emekli Maaşı Hesaplaması Mevcut Aylıkla Mukayese

Yeniden hesaplanan aylıklar; 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde sigortalı ve hak sahiplerine ödenmekte olanmevcut aylıklarla mukayese edilmiş ve yüksek olan aylıklar ödenmiştir. Ölüm dosyalarında ölen sigortalının hesaplanan intibak aylığı hak sahiplerine 506 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükmü (alt sınır aylığı ) uygulanmadan paylaştırılmışve bu şekilde bulunan aylıklar hak sahiplerinin mevcut aylıkları ile mukayese edilerek yüksek olan aylıklar ödenmiştir.

 

Hesaplanan intibak aylıkları için maddenin yürürlük tarihinin 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemi olarak belirlenmesi nedeniyle geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 

 

İntibak Aylığının Hesaplanmasında Diğer Usul ve Esaslar

5510 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesinegöre intibak aylıklarının hesaplanmasında;2008/Ocak ayına kadar güncelleme katsayısı ile güncellenen aylıklar bu tarihten itibaren aylık artışları ile 2013/Ocak ayına taşınırken, mevcut uygulamaya paralel olması açısından 2008/Ekim ayında 4,69 TL sosyal yardım zammı aylık miktarlarına ilave edilmiştir. Bu nedenle, 2013/Ocak ayında gerek sigortalının, gerekse hak sahiplerinin intibak aylığı belirlenirken, sigortalı veya hak sahiplerinin mevcut aylıklarında sosyal yardım zammı alıp almadığı hususu dikkate alınmamıştır.

 

Ölüm aylıklarında, ölen sigortalının 2013/Ocak ayında hesaplanan intibak aylığı, bu tarihte aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılarak mevcut aylıklarla mukayese edilmiş ve yüksek olan aylık ödenmiştir.

 

. 2330 sayılı Kanununa göre nakdi tazminat ödenen (% 25 artırımlı) aylıklarda, hesaplanan intibak aylığı da % 25 artırımlı hesaplanmıştır.

 

 

Kısmi borçlanma yapan süper emeklilerin intibak aylıkları hesaplanırken borçlandıkları göstergeleri ve bu göstergelerin taban aylık bağlama oranları esas alınmış olup, intibak aylığına esas aylık bağlama oranları, bu oranlara ilave veya eksiltme yapılmak suretiyle tespit edilmiştir.

 

Ssk Emekli Maaşım Bağlandı Mı

Yaşlılık Aylığı hak kazanan kişiye aylık bağlanabilmesi için sosyal güvenlik kurumuna başvuruda bulması zorunludur.  Kuruma müracatın mutlaka  yazılı olarak veya E-DEVLET şifresiyle yapılması zorunludur.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR

 

Ssk Emekli Maaş Sorgulama

Emekli Aylığı sigortalının  talep tarihini takip eden ay başından başlayacaktır.

 Hakkında admin

Ayrıca bakınız

ssk emekli aylığı

Ssk Emekli Aylığı Hesaplama

Ssk Emekli Aylığı Hesaplama  Ssk Emekli Aylığı Hesaplama;Ülkemizde vatandaşlarımızın emekli olabilmesi için yerine getirmesi gereken ...

Bir Cevap Yazın