SSK FORM VE DILEKCELERSgk Form ve Dilekceler

Sitemizden Sgk form ve dilekceler aşağıdan ulaşabilirsiniz.  Aramak istediğiniz  form ve dilekceleri bilgisayarınızın CTRL F  ‘ye aynı anda tuşlayarak arama yapıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

sgk-form-ve-dilekceler  toplu olarak sağdaki linken indirebilirsiniz.

Başlıca Formlar , Tahsis Talep Beyannamesi, tahsis-talep-beyan-taahhut-belgesi Borçlanma DilekcesiBorçlanma_Talep_Dilekçesi_41.doc   Yurtdisi-Hizmet-Borclanma-Talep-Dilekcesi    emzirme    saglik-yardimi_talep-ve-taahhut-formu    gss-basvuru-formu    Banka_Değişikliği   ek_5-ek6_sanatcı    ek_5_suresiz_tarim

Adı Boyut
Borçlanma Talep Dilekçesi 830.00 KB
Tevkifat Taahütname 28.00 KB
Tarım, Orman, Taksici, Sanatçı Giriş Bildirgeleri 839.00 KB
Hatalı Verilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin İptal Edilmesi 55.50 KB
Hatalı Verilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İptal Edilmesi 55.50 KB
Aylık Prim Hizmet Belgesi (Elden verilecek APHB mutlaka Sigorta Sicil olmalıdır.) 196.54 KB
Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi 302.50 KB
Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu 325.00 KB
İsteğe Bağlı Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 119.50 KB
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/1-a-b kapsamında) 97.50 KB
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b kapsamında) 209.50 KB
Sigortalı Bildirim Belgesi 51.50 KB
Sigortalılık Muafiyet Belgesi 53.50 KB
Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi 111.00 KB
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 173.50 KB
Sicil Numarası Birleştirme Formu 292.50 KB
Sosyal Güvenlik Destek Primi Beyanı 293.50 KB
Sevk Talebi Formu 295.00 KB
Maaş Belgesi Borcu Yoktur Formu 290.50 KB
İşyeri Kaza Bildirim Formu 361.00 KB
İşveren Tescil Taşeron Kaydı 308.00 KB
İşten Çıkış Tarihi Gösterir Belge 288.50 KB
Geçici İş Göremezlik 295.50 KB
Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi 292.50 KB
E-bildirge İptali 290.50 KB
4-B’lilerin Prime Esas Günlük Kazanc Formu 298.50 KB
Emekliliğe Hak Kazanip Kazanmadığı Cevap 292.00 KB
Ad Değişimi 290.50 KB
Ek-8 İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi 65.50 KB
Cenaze Ödeneği 293.00 KB
Beyan ve Taahhüt Belgesi 296.50 KB
Aylık Alamama 293.50 KB
Analık Hali İşe Dönme 294.50 KB
Adres Değişikliği 291.50 KB
Ölüm Aylığı Talep Dilekçesi 298.00 KB
Bankamatiğin Kaybedilmesi 292.00 KB
Emzirme Ödeneği 293.00 KB
Çalışabilir Belgesi 295.50 KB
BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞ OLAN EMEKLİ SİGORTALILARIN MAKAM/TEMSİL VE GÖREV TAZMİNATLARINA İLİŞKİN B 315.00 KB
Tahsis Talep ve Beyan Formu 113.00 KB

 

 

E-FORMLAR

SGK-003 Sigortalı Bildirim Belgesi
SGK-020 Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi
SGK-022 İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi
SGK-023 İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)
SGK-024 Borçlanma Talep Dileçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)
SGK-026 12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi
SGK-032 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
SGK-034 Tecil ve Taksitlendirme Sağlık Belgesi
SGK-035 Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği
SGK-038 Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
SGK-039 Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi
SGK-040 Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi
SGK-041 Belediye Başkanları İçinTemsil Taahhütname
SGK-042 Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname
SGK-043 Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi
SGK-044 Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname
SGK-045 1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi
SGK-046 5473 SK Ek Ödeme
SGK-047 Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)
SGK-048 Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)
SGK-049 Banka Değişikliği Talep Formu
SGK-050 Dul-Yetim Maaş Başvurusu
SGK-051 Erkek Yetim Taahhütname Formu
SGK-052 Evlenme İkramiyesi
SGK-053 Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu
SGK-054 Feragatname
SGK-055 Görev Tazminatı
SGK-056 Kimlik Araştırma Belgesi
SGK-057 Temsil Tazminatı
SGK-058 Toptan Ödeme Talep Dilekçesi
SGK-059 Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı
SGK-060 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi
SGK-061 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanalara Mahsus Beyan ve Taahüt Belgesi
SGK-064 Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi
SGK-065 Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi
SGK-069 4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu
SGK-070 4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu
SGK-072 4-1/a İşyeri Bildirgesi

MAKTU FORMLAR

SGK-001-Sigortalılk Muafiyet Belgesi
SGK-002-Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi
SGK-003-Sigortalı Bildirim Belgesi
SGK-004-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)
SGK-005- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
SGK-008-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)
SGK-010-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c)
SGK-012-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamındasigortalı olacaklar için)
SGK-014-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)
SGK-016-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları)
SGK-017-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları için Açıklama)
SGK-018-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları)
SGK-020-Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi
SGK-022-İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi
SGK-023-İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)
SGK-024-Borçlanma Talep Dileçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)
SGK-025-Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41 inci maddeye göre)
SGK-026-12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi
SGK-027-Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-028-Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-029-Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-030-Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SGK-031-Çalışılmadığına Dair Bildirim
SGK-032-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
SGK-033-Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu
SGK-034-Tecil ve Taksitlendirme Sağlık Belgesi
SGK-035-Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği
SGK-036-4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim
SGK-038-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
SGK-039-Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi
SGK-040-Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi
SGK-041-Belediye Başkanları İçinTemsil Taahhütname
SGK-042-Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname
SGK-043-Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi
SGK-044-Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname
SGK-045-1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi
SGK-046-5473 SK Ek Ödeme
SGK-047-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)
SGK-048-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)
SGK-049-Banka Değişikliği Talep Formu
SGK-050-Dul-Yetim Maaş Başvurusu
SGK-051-Erkek Yetim Taahhütname Formu
SGK-052-Evlenme İkramiyesi
SGK-054-Feragatname
SGK-053-Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu
SGK-055-Görev Tazminatı
SGK-056-Kimlik Araştırma Belgesi
SGK-057-Temsil Tazminatı
SGK-058-Toptan Ödeme Talep Dilekçesi
SGK-059-Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı
SGK-060-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi
SGK-062-Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi
SGK-061-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanalara Mahsus Beyan ve Taahüt Belgesi
SGK-063-Tahsis Talep ve Beyan Taahhut Belgesi
SGK-064-Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi
SGK-066-4-1/a Aylik Prim ve Hizmet Belgesi
SGK-065-Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi
SGK-071-4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel
SGK-069-4-1/a e-Borcu Yoktur Basvuru Formu
SGK-070-4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu
SGK-072-4-1/a İşyeri Bildirgesi
SGK-073-4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu
SGK-074-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
SGK-075-Mali Durum Bildirim Formu
SGK-076-Mali Durum Bildirim FormuSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Trafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlilşkin Rapor
SGK-078-Kadro Derecesi Formu
SGK-077-Emeklilik Belgesi
SGK-079-Pasaport
SGK-080-Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar
SGK-081-Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu
SGK-082-İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu
SGK-083-Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname
SGK-084-Almanya Sağlık Talep Formu


Hakkında admin

Ayrıca bakınız

rapor

Evde Çalışan Kadınların Sigortası

Evde Çalışan Kadınların Sigortası  10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR: Ayda 10 günden fazla çalışanlar SGK na ...

Bir Cevap Yazın