Ana Sayfa » İstenen Belgeler » SSK İşe Giriş

SSK İşe GirişSSK İşe Giriş

SSK İşe giriş için istenen evraklar

1. Fotoğraf
2. Nüfus Cüzdanının Önlü Arkalı Fotokopisi
3. TC Kimlik No
4. İşe Başlama Tarihi
SSK Lı olacak kişiyi 1 gün önceden sisteme giriş işe giriş bildirgesi düzenlenmelidir.
Aşağıdaki Linkten İşe Giriş Bildirgesi Düzenliye bilirsiniz.
ssk-ise-giris

İşverenin sigortalıya ait işe giriş bildirgesini yanlış yazdığına dair beyanının kurum tarafından işleme alınabilmesi için delil niteliği taşıyan belgelerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Aksi halde işverenin sigortalı işe giriş bildirgesinde işe başlama tarihini sehven yanlış yazdık, kurumca düzeltilsin talebi kabul edilmemektedir. Bu nitelikte bir hata yapan işverenin talebinin kabul edilmesi için yapması gereken işlemler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

Kuruma hatalı işe giriş bildirgesinin verildiği aynı gün içinde düzeltme dilekçesi verilmedir.
Aynı gün içerisinde verilecek düzeltme dilekçesine iş akdinin kurulacağı günün yazılı olduğu ve notere tasdik ettirilmiş iş sözleşmesi eklenmelidir.
İşe başlama tarihini doğru yazıldığı sigortalı bildirim belgesi mutlaka aynı gün içerisinde sigortalıya imzalatılarak kurum kayıtlarına intikal ettirilmelidir.
Aynı gün içerisinde ikametgah sureti, sabıka kayıt belgesi, sağlık raporu alınmalı bu belgeler de düzeltme dilekçesine eklenmelidir.
Bildirimin yapıldığı gün sigortalı bir başka işyerinde çalışmakta ise çalıştığı işyerinden çalışma belgesi alınmalı ve düzeltme dilekçesine bu belge de eklenmelidir. Mümkünse adı geçen işyeri tarafından vizite kağıdı alınarak işçi viziteye çıkarılmalı, gerekirse 1 günlük rapor alması sağlanmalıdır.

SSK İŞE GİRİŞ EVRAKLARI

1. Fotoğraf
2. Nüfus Cüzdanının Önlü Arkalı Fotokopisi
3. TC Kimlik No
4. İşe Başlama Tarihi

 


Bir Cevap Yazın