SSK’YA TABI ÇALIŞANLARIN RAPOR ÜCRETINI ALABILMELERI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELERSSK’ya tabi çalışanların rapor ücretini alabilmeleri için gerekli şartlar ve belgeler

Raporlu olduğunuz sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için hastane tarafından 2 suret olarak düzenlenen raporun bir suretini işvereninize vermeniz gerekmektedir.

İşvereniniz;
*İstirahat raporunu,
*Sigortalının istirahatli olduğu devrede iş yerinde çalışmadığına dair yazıyı,
*Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazancını,
*Geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir imzalı ödeme belgesini,
bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.
Bunun üzerine Kurumumuz tarafından hesaplanan geçici iş göremezlik ödeneği, PTT şubesi aracığıyla tarafınıza ödenecektir.

 

http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.doHakkında admin

Ayrıca bakınız

rapor

Evde Çalışan Kadınların Sigortası

Evde Çalışan Kadınların Sigortası  10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR: Ayda 10 günden fazla çalışanlar SGK na ...

Bir Cevap Yazın