Tag Archives: yurt dışı emeklikik

YURT DIŞI EMEKLİLIK IŞLEMLERI

isverenmalisorumluluk

TAHSİS İŞLEMLERİ 1. Aylık bağlama şartları Kanunun 6 ncı ve Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde Kanuna göre borçlandırılan sürelere istinaden hangi şartlarla aylık bağlanacağı belirlenmiştir. Buna göre aylık tahsisi için; yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması, 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması ve Kuruma yazılı başvuruda bulunulması ...

Devamını oku »