TARIM SİGORTALISI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?Tarım Sigortalısı Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Tarımsal faaliyette bulunan ve 18 yaşını dolduranlardan, kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazasını,taşımasını veya pazarlamasını sağlayanlar; 01.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) sigortalısı olmak zorundadırlar.

Bu Kanuna tabi sigortalı olanların sigortalılığı; bağlı oldukları ziraat odalarınca, ziraaat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerince veya kendilerince bir yıl içinde bildirilmesi halinde odaya kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlatılır.

Tarımsal faaliyette bulunanlar, meslek kuruluşuna kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ziraat odalarınca, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerince Kuruma bildirilecektir.Hakkında admin

Ayrıca bakınız

rapor

Evde Çalışan Kadınların Sigortası

Evde Çalışan Kadınların Sigortası  10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR: Ayda 10 günden fazla çalışanlar SGK na ...

Bir Cevap Yazın