YURT DIŞI BORÇLANMASINDA SIGORTALILIK SÜRESININ TESBITISigortalılık süresi ve toplam prim ödeme gün sayısının tespitinde

 

Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan tarihin; üçüncü fıkrasında ise sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihinin borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek tespit edilen tarihin sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak alınacağı öngörülmüştür.

 

Buna göre, borçlanılan süreler ve bu sürelere ait gün sayıları aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

1) Borçlandırılan yurtdışı süreleri ve bu sürelere ait prim ödeme gün sayıları Türkiye’de geçmiş bir hizmet olarak değerlendirilecek ve buna bağlı olarak ülkemizde sosyal  güvenlik  kanunlarına  tabi  hizmetleri  olanların borçlandıkları  gün  sayısı,  Türkiye’deki prim  ödeme  gün  sayıları veya  hizmetlerine   eklenecektir.

 

2) Sigortalılığın  başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir. Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi de, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilecektir.

 

Örnek 1- Türkiye’de 506 sayılı Kanun kapsamında 10/2/1995-30/6/1995 tarihleri arasında sigortalı olan ve yurtdışında 1/1/1979-1/1/1994 tarihleri arasında geçen 15 yıllık süreyi Kanuna göre borçlanan ve bu süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında değerlendirilen bir kadın sigortalının 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci  fıkrasının (A) bendine göre  (15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş) yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını  yerine getirip getirmediğinin tespitinde, sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, 10/2/1995 tarihi 15 yıl geriye götürülerek 10/2/1980 olarak belirlenecektir.

 

Örnek 2- Türkiye’de sigortalılığı bulunmayan 18/6/1963 doğum tarihli bir erkek sigortalı,  yurtdışında geçen 1/1/1985-1/1/2010 tarihleri arasındaki 25 yıllık (9000 gün) sigortalılık süresini borçlanarak adına tahakkuk eden borç tutarını 3/6/2011 tarihinde ödemiş ve bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu sigortalının sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, borçlandığı süre  borcun ödendiği tarihten geriye götürülerek 3/6/1986 olarak tespit edilecektir. 3/6/1986 ile 1/6/2002 tarihleri arasında 15 yıl, 11 ay, 28 gün sigortalılık süresi bulunan, diğer bir deyimle emekliliğine 9 yıl, 2 günü kalan bu sigortalı, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine göre 49 yaşını dolduracağı 18/6/2012 tarihinde emekliliğe hak kazanacaktır.Hakkında admin

Ayrıca bakınız

yurt-disi-borclanma1-240x169

YURT DIŞI HIZMET BORÇLANMASI

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla önce 30.05.1978 tarihinde 2147 sayılı ...

Bir Cevap Yazın