YURT DIŞI EMEKLİLIK AYLIK HESAPLAMASIÖRNEK 1: Türkiye’de 1/7/1975-31/12/1975 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamında 180 gün prim ödeyen, Almanya’da 1/1/1996-31/12/1999 ile 1/7/2004-31/12/2009 tarihleri arasında geçen 3420 gün çalışmasını 10/1/2011 tarihli dilekçesi ile prime esas günlük kazancın alt sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunan ve tahakkuk eden (26,55 X 3420 X %32) = 29056,32 TL’lik borcunu 15/1/2011 tarihinde ödeyen bir erkek sigortalı aynı gün tahsis talebinde bulunmuştur.

 

Doğum tarihi 1/1/1951 olan ve 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddenin birinci fıkrasının (C-bd) alt bendine göre yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalının bakmakla yükümlü olduğu bir eşi bulunmaktadır.

 

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre aylık hesabına giren takvim yıllarına ait kazançların hesabında kullanılacak oran (Seçilen Günlük Prime Esas Kazanç / Borcun Ödendiği Tarihteki Günlük Prime Esas Kazancın Alt Sınırı) = 26,55 / 26,55 = 1 oranı kullanılacaktır. Buna göre, 1/2/2011 tarihi itibariyle aylığı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

1-      2000 Yılı Öncesi Kısmi Aylığın (A1) Hesabı   

Yıl

Yıllık Kazanç Hesabı

Gün Sayısı

Yıllık Kazanç

1975

40X180

180

7200

1996

(260691X180X1)+(504900X180X1)

360

137.806.380

1997

(723775X60X1)+(854165X120X1)+(1231371X180X1)

360

367.573.080

1998

(1668400X180X1)+(2103611X90X1)+(2336625X90X1)

360

699.933.240

1999

(3112200X180X1)+(3790000X180X1)

360

1.242.396.000

TOPLAM

1620

2.447,72.-TL

 

 

a)   Ortalama Yıllık Kazanç (OYK) = Yıllık Kazançlar Toplamı / Takvim Yılı Sayısı

      = 2447,72 /5 = 489,54.- TL

 

b)   Özel sektör için geçerli olan 2000 Yılı Gösterge Tespit Tablosundan Belirlenen Derece /       Kademe ve Göstergesi  = 12/1(N) 9475

 

c)   Aylık Bağlama Oranı (ABO) = Baz Oran + Yaştan Artırım–5000 Günden Eksik Her 240 Gün İçin İndirim =  % 60 + (60 – 55) – (5000 – 3600 / 240) = % 60

 

ç)  Tam Aylık= Gösterge X Katsayı X Aylık Bağlama Oranı = 9475 X 12000 X % 60 = 68,22-TL

 

d)   Sigortalının Tam Aylığı Asgari Aylığın (9475 X 12000 X % 70 = 79,59.-TL) altında kaldığı için, aylığı 79,59.-TL

 

e)   Kısmi Aylık  = Tam Aylık X (2000 yılından Önceki Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) = 79,59 X 1620 / 3600 = 35,82.-TL (Aralık / 1999 dönemine ait aylık)

 

f)   2008 / Ocak dönemine ait Kısmi Aylık (A1) = 35,82 X 8,45199464995839 = 302,75.-TL

 


 

 

 

2- 1/1/2000 – 30/9/2008 Tarihleri Arasındaki Kısmi Aylığın (A2) Hesabı

Yıl

Yıllık Kazanç Hesabı

Yıllık Kazanç

TÜFE X GH

Gün

Sayısı

Güncellenmiş Kazanç

2004

14805000 X 180 X 1

2664900

1,524509562242510

180

4062665532

2005

16,29 X 360 X 1

5864,4

1,317739385580750

360

7727,75

2006

17,70 X 360 X 1

6372

1,1326755

360

7217,41

2007

(18,75 X 180 X 1)+(19,50 X 180 X 1)

6885

1,0

360

6885,00

2008

(20,28 X 180 X 1)+(21,29 X 90 X 1)

5566,5

1,0

270

5566,50

TOPLAM

1530

31.459,33 TL

 

a)   Ortalama Yıllık Kazanç (OYK) = (Güncellenmiş Kazançlar Toplamı:1/1/2000-30/9/2008 Tarihleri Arasındaki Gün Sayısı) X 360 = (31459,33 / 1530) X 360 = 7402,20.-TL

 

b)   Aylık Bağlama Oranı (ABO) = İlk 3600 günün her 360 gün için % 3,5 = (3600/360) X 3,5 =  % 35

 

c)   Tam Aylık = Ortalama Yıllık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı / 12 = 7402,20 X % 35 / 12 = 215,90.-TL

 

ç)   Asgari Aylık = Ocak/2008 Ayındaki Prime Esas Kazancın Alt Sınırına Göre Hesaplanan OAK X % 35 = 608.40 X % 35 = 212,94.-TL

 

d)   Ocak / 2008 dönemi Kısmi Aylık (A2) = Tam Aylık X (1/1/2000-30/9/2008 Tarihleri arasındaki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) = 215,90 X (1530 / 3600) = 91,76.-TL

 

3- 1/10/2008 Tarihinden Sonraki Kısmi Aylık

 

Yıl

Yıllık Kazancın Hesabı

Yıllık Kazanç

Güncelleme Katsayıları

Gün Sayısı

Güncellenmiş

Kazanç

2008

21,29 X 90 X 1

1.916,10

1,1334792

90

2.171,86

2009

(22,20 X 180 X 1)  + (23,10 X 180 X 1)

8.154,00

1,064

360

8.675,86

TOPLAM

450

10.847,72.-TL

 

a)   Ortalama Aylık Kazanç (OAK) = (Güncellenmiş Kazançlar Toplamı / Gün Sayısı) X 30 = (10847,72 / 450) X 30 = 723,18.-TL

 

b)   Aylık Bağlama Oranı (ABO) = (3000 / 360 X %2) + (600 / 360 X %3) = % 16,67 + %5,00 = % 21,67

c)   Tam Aylık =  Ortalama Aylık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı = 723,18 X % 21,67 = 56,71.-TL

 

ç)   Asi Aylık = Prime Esas Kazancın Alt Sınırına Göre Hesaplanan OAK X % 40 = 796,50 % 40 = 318,60.-TL

 

d)   Kısmi Aylık (B) = Tam Aylık X (1/10/2008 Tarihinden Sonraki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı)  = 318,60 X (450 / 3600) = 39,83.-TL


 

 

 

 

4- Kısmi Aylıkların Birleştirilmesi

 

a)  Kısmi Aylık = A1 + A2 = 302,75 + 91,76 = 394,51.- TL

 

b)   Yukarıdaki (a) maddesine göre hesaplanan kısmi aylık aşağıdaki alt sınır aylıkları ile mukayese edilerek en yükseği sigortalının Ocak / 2008 ayındaki tam aylığını verecektir.

 

(1) Eski Tam Aylığın Ocak / 2008 Ayına Taşınmış Değeri = Eski Tam Aylık X (1/1/2000–31/12/2007    Tarihleri Arasındaki Her Yıla Ait TÜFE) = 79,59 X 5,33084633754782 =  424,28.-TL

 

(2) Eski Alt Sınır Aylığının Ocak / 2008 Ayına Taşınmış Değeri = 79,59 X 6,556226 =  521,81.-  TL

 

c)   Ocak / 2008 Ayına Ait Kısmi Aylığı = 521,81 X (3150 / 3600)  = 456,59 TL

 

ç)   Ocak / 2011 Ayına Ait Kısmi Aylık (A) = Ocak / 2008 Ayına Ait Kısmi Aylık X (1/1/2008 –  31/12/2010 Tarihleri Arasındaki Her Yıla Ait Güncelleme Katsayıları) = 456,59 X 1,251248 = 571,30.- TL

 

d)   Ocak / 2011 Ayına Ait Aylık (C) = A Kısmi Aylığı + B Kısmi Aylığı = 571,31 + 39,83 =      611,14.- TL

 

e)   Sigortalının 1/2/2011 Tarihindeki Aylığı = C Aylığı + 2011 Yılı Ocak Ayı İtibariyle Geçerli Olan Artış Miktarı  = 611,14 + 60,00 =  671,14.- TL           

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ek: 12

 

ÖRNEK 2: Türkiye’de 1/10/2010-25/1/2011 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında 115 gün prim ödeyen, Almanya’da 25/9/1994-31/5/2009 tarihleri arasında geçen 5285 gün çalışmasını 10/1/2011 tarihli dilekçesi ile 40,00 Türk Lirası günlük prime esas kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunan ve tahakkuk eden (40 X 5285 X %32) = 67648,00 Türk Lirası borcunu 27/1/2011 tarihinde ödeyen bir bayan sigortalı aynı gün tahsis talebinde bulunmuştur.

 

Doğum tarihi 15/1/1954 olan ve 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddenin birinci fıkrasının (C-bd) alt bendine göre yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalının bakmakla yükümlü olduğu bir eşi bulunmaktadır. Buna göre, 1/2/2011 tarihi itibariyle aylığı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre aylık hesabına giren takvim yıllarına ait kazançların hesabında kullanılacak oran (seçilen günlük prime esas kazanç / borcun ödendiği tarihteki günlük prime esas kazancın alt sınırı) = 40,00 / 26,55 = 1,506592 oranı kullanılacaktır. Buna göre, 1/2/2011 tarihi itibariyle aylığı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

1- 2000 Yılı Öncesi Kısmi Aylığın (A1) Hesabı

Yıl

Yıllık Kazanç Hesabı

Gün

Sayısı

Yıllık Kazanç

1994

 41654X95 X 1,5066

95

5961812

1995

(43168X90X1,5066)+(46387X225X1,5066)+(260691X45X1,5066)

360

39251885

1996

(260691X180X1,5066)+(504900X180X1,5066)

360

207619092

1997

(723775X60X1,5066)+(854165X120X1,5066)+(1231371X180X1,5066)

360

553785602

1998

(1668400X180X1,5066)+(2103611X90X1,5066)+(2336625X90X1,5066)

360

1054519419

1999

(3112200X180X1,5066)+(3790000X180X1,5066)

360

1871793813

TOPLAM

1895

3732931623

 

a)  Ortalama Yıllık Kazanç  (OYK)   =  Yıllık Kazançlar Toplamı  /  Takvim Yılı Sayısı  =  3732,91 / 6 = 622,16.-TL

 

b)  Özel sektör için geçerli olan 2000 yılı gösterge tespit tablosundan belirlenen derece / kademe ve göstergesi  = 4/7(Ü) 13525

 

c)  Aylık Bağlama Oranı (ABO) => Oran + Yaştan / Günden Artırım =  % 53,3 + (57 – 50) + (5400 – 5000 / 240) = % 61,3

 

ç)  Tam Aylık = Gösterge X Katsayı X ABO = 13525 X 12000 X % 61,3= 99,49.- TL

 

d)  Asgari Aylık (üst göstergeden hesaplandığı için) 10175 X 12000 X % 70 = 85,47.-TL

 

e)   Aralık /1999Ayı Kısmi Aylık = Tam Aylık X (2000 yılından Önceki Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) = 99,49 X 1895 / 5400 = 34,91.-TL (1999 / Aralık Ayı)

 

f)    2008 / Ocak Ayı Kısmi Aylık (A1) = 34,91X 8,45199464995839 = 295,06 TL

 

         


 

 

 

 

 

2- 1/1/2000 – 30/9/2008 Tarihleri Arasındaki Kısmi Aylığın (A2) Hesabı

 

Yıl

Yıllık Kazanç Hesabı

Yıllık Kazanç

TÜFE X GH

Gün

Sayısı

Güncellenmiş Kazanç

2000

(4000000X90X1,5066)+

(5000000X270X 1,5066)

2576286000

5,356161552909523

360

13799004022

2001

(5000000X90X1,5066)+

(7000000X270 X 1,5066)

3525444000

3,178730891934495

360

11206437750

2002

(7000000X90X1,5066)+

(9262400X90 X1,5066)+

(10919443X180X1,5066)

5166305773

2,273500351127474

360

11745597990

2003

(10919443X90X1,5066)+

(13103332X90X1,5066)+

(15267194X180X1,5066)

7397623959

1,814920645535502

360

13426029160

2004

(18321000X180X1,5066)+

(14805000X 180X1,5066)

8983373688

1,524509562242510

360

13695239088

2005

16,29X360X1,5066

8835,31

1,317739385580750

360

11642,64

2006

17,70X360X1,5066

9600,06

1,1326755

360

10873,75

2007

(18,75X180X1,5066)+

(19,50X180X1,5066)

10372,95

1,0

360

10372,95

2008

(20,28X180X1,5066+

(21,29X 90X1,5066)

8386,44

1,0

270

8386,49

TOPLAM

3150

105148,14

 

a)   Ortalama Yıllık Kazanç (OYK) =  ( Güncellenmiş Kazançlar Toplamı :1/1/2000 – 30/9/2008 Tarihleri Arasındaki Gün Sayısı) X 360 = (105147,66 / 3150) X 360 = 12016,88.-TL

 

b)   Aylık Bağlama Oranı (ABO) = İlk 3600 günün her 360 gün için % 3,5 sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2 = (3600 / 360) X 3.5 + (5400 – 3600 / 360) X 2 = % 45

 

c)   Tam Aylık  =  (Ortalama Yıllık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı) / 12 = 12016,88  X  % 45 / 12 = 450,63.-TL

 

ç)   Asgari Aylık = Ocak/2008 Ayındaki Prime Esas Kazancın Alt Sınırına Göre Hesaplanan OAK X % 35  =  608.40 X  % 35  = 212,94.-TL

 

d)  Ocak / 2008 Ayı Kısmi Aylığı  (A2 ) =  Tam Aylık  X  ( 1/1/2000 – 30/9/2008  Tarihleri  Arasındaki  Prim  Ödeme Gün Sayısı  /  Toplam  Prim Ödeme Gün Sayısı) = 450,63 X (3150 / 5400) = 262,87.-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-      1/10/2008 Tarihinden Sonraki Kısmi Aylık

 

Yıl

Yıllık Kazancın Hesabı

Yıllık Kazanç

Güncelleme Katsayıları

Gün Sayısı

Güncellenmiş

Kazanç

2008

21,29X90X1,5066

2886,80

1,1334792

90

3272,13

2009

22,20X150X1,5066

5016,98

1,064

150

5338,07

2010

164,78X90

14830,20

1,0

90

14830,20

2011

172,58X25

4314,50

1,0

25

4314,50

TOPLAM

355

27754,90

 

a)  Ortalama Aylık Kazanç (OAK) = (Güncellenmiş Kazançlar Toplamı / Gün Sayısı) X 30 = (27754,90 / 355) X 30 = 2345,48.-TL

 

b)  Aylık Bağlama Oranı (ABO) = 5400 / 360 X %2 = % 30

 

c)   Tam Aylık =  OAK X ABO = 2345,48 X % 30 = 703,64.-TL

 

ç)   Asgari Aylık  =  Prime Esas Kazancın Alt Sınırına Göre  Hesaplanan OAK X % 40 = 796,50 X % 40 = 318,60.-TL

 

d)   Kısmi Aylık (B) = Tam Aylık X (1/10/2008 Tarihinden Sonraki Prim Ödeme Gün Sayısı /  Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı)  = 703,64 X (355 / 5400) = 46,26.-TL

 

4- Kısmi Aylıkların Birleştirilmesi 

 

a)  Kısmi Aylık = A1 + A2 = 295,06 + 262,87 = 557,93.-TL

 

b)   Yukarıdaki (a) maddesine göre hesaplanan kısmi aylık aşağıdaki alt sınır aylıkları ile mukayese edilerek en yükseği sigortalının Ocak / 2008 ayındaki tam aylığını verecektir.

 

(1) Eski Tam Aylık Ocak / 2008 Ayına Taşınmış Değeri = Eski Tam Aylık X ( 1/1/2000 –      31/12/2007 Tarihleri Arasındaki Her Yıla Ait TÜFE) = 99,49 X 5,33084633754782 = 530,37.-TL

 

(2) Eski Alt Sınır Aylığının Ocak / 2008 Ayına Taşınmış Değeri = 79,59 X 6,556226 =  521,81.-TL

 

c)   Ocak / 2008 Ayına Ait Kısmi Aylığı = 530,37 X (5045 / 5400)  = 495,50.-TL

 

ç)   Ocak / 2011 Ayına Ait Kısmi Aylık (A) = Ocak / 2008 Ayına Ait Kısmi Aylık X (1/1/2008 – 31/12/2010 Tarihleri Arasındaki Her Yıla Ait Güncelleme Katsayıları) = 557,93 X 1,251248 = 698,11.-TL

 

d)   Ocak / 2011 Ayına Ait Aylık (C) = A Kısmi Aylığı + B Kısmi Aylığı = 698,11 + 46,26 =    744,37.-TL

 

e)   Sigortalının 1/2/2011 Tarihindeki Aylığı = C Aylığı + 2011 Yılı Ocak Ayı İtibariyle Geçerli Olan Artış Miktarı = 744,37 + 60,00 =  804,37.-TL

 

 

 

 

 

 

Ek: 13

 

ÖRNEK 3: Türkiye’de sigortalılığı bulunmayan ve yurtdışında ev kadını olarak geçen 13/9/1990- 30/9/2010 tarihleri arasındaki sürelerini (7218 gün)  24/12/2010 tarihli dilekçesi ile 3201 sayılı Kanuna göre prime esas kazancın alt sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunan bir vatandaşımız tahakkuk eden (25,35 X % 32 X 7218) = 58.552,42.-TL’lik borcunu 21/2/2011 tarihinde ödeyerek, aynı gün itibariyle tahsis talebinde bulunmuştur.

 

Bakmakla yükümlü olduğu aile ferdi bulunmayan ve doğum tarihi 18/1/1964 olan sigortalı, 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/6/2002 tarihi itibariyle emekliliğe 8 yıl 8 ay 2 gün süresi kaldığından 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin (h) bendine göre 47 yaşını doldurduğu 18/1/2011 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazanmıştır ve tahsis talep tarihini takip eden 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere kendisine aylık bağlanacaktır.

 

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre 1/10/2008 tarihinden önceki borçlanma sürelerinin basamak tespitinde kullanılacak oran (Seçilen Günlük Prime Esas Kazanç / Borcun Ödendiği Tarihteki Günlük Prime Esas Kazancın Alt Sınırı) = 25,35 / 26,55 = 0,9548 olacaktır. 1/10/2008 tarihinden sonra aylık hesabına giren takvim yıllarına ait prime esas kazançların hesabında ise prime esas kazancın alt sınırının altında bir kazanç üzerinden aylık bağlanmasına imkan bulunmadığından bu oran “1” olarak uygulanacaktır.

1-      Basamak İntibakı

a)      Sigortalının borçlandığı sürenin başlangıcını takip eden aybaşından başlayarak 13 üncü (hariç) basamağa kadar her yıla bir basamak, 13 üncü (dahil) basamaktan sonra da her iki yıla bir basamak verilmek suretiyle aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi borçlanılan süre için intibak yapılır.

 

Borçlandırılan Yurtdışı Süreleri

Süreye Göre İntibak

Kazanca Göre İntibak

Bekleme Süresi (ay)

Borçlandırılan Yurtdışı Süreleri

Süreye Göre İntibak

Kazanca Göre İntibak

Bekleme Süresi (ay)

1/10/1990 – 30/9/1991

1

1

12

1/10/1999 30/9/2000

10

7

12

1/10/1991 – 30/9/1992

2

2

12

1/10/2000 30/9/2001

11

7

12

1/10/1992 – 30/9/1993

3

3

12

1/10/2001 30/9/2002

12

7

12

1/10/1993 – 30/9/1994

4

4

12

1/10/2002 30/9/2003

13

7

12

1/10/1994 – 30/9/1995

5

5

12

1/10/2003 30/9/2004

13

7

12

1/10/1995 – 30/9/1996

6

6

12

1/10/2004 30/9/2005

14

7

12

1/10/1996 – 30/9/1997

7

7

12

1/10/2005 30/9/2006

14

7

12

1/10/1997 – 30/9/1998

8

7

12

1/10/2006 30/9/2007

15

7

12

1/10/1998 – 30/9/1999

9

7

12

1/10/2007 30/9/2008

15

7

12

 

b) Basamak miktarının tespitine esas aylık kazanç, (30/9/2008 Tarihindeki Günlük Prime Esas Kazancın Alt Sınırı X 30 X Oran) formülü kullanılarak (21,29 X 30 X 0,9548) = 609,83.-TL olarak bulunacaktır. Bu rakama, 2008 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosundaki (Ek: 9) en yakın aylık gelirin (596,12.-TL) karşılığı basamak (7) sigortalının yükselebileceği en yüksek basamak olacaktır. Bu durumda sigortalının 1/10/1996 – 30/9/2010 tarihleri arasında sigortalılık sürelerine göre tespit edilen basamaklar 7 nci basamağı geçmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

2- 1/10//2008 Tarihinden Önceki Kısmi Aylığın Hesabı

a) 1/1/2000 tarihinden önceki aylığın hesabında dikkate alınacak basamak karşılığı gösterge tablosundaki değer, sigortalının basamak intibakı sonucunda 31/12/1999 tarihindeki basamağın (7) 2003 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosundaki  (Ek: 8) aynı basamağın karşılığı bulunan değeridir (345,47.-TL) Aylık bağlama oranı, % 70 baz orandan 25 yıldan eksik her tam yıl için 1 puan düşülerek 70 – (25 – 21) =  % 66 olarak hesaplanır. Tam aylık Basamak Karşılığı Gösterge Tablosundaki Değer X Aylık Bağlama Oranı formülüne göre (345,47 X  % 66)  =  228,01.-TL, kısmi aylık (A1) ise Tam Aylık X (1/1/2000 Tarihinden Önceki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) formülüne göre 228,01 X (3348 / 7218) = 105,76.-TL’dir.

 

b) 1/1/2000-30/9/2008 tarihleri arasında tek bir basamağın (7) bulunması nedeniyle herhangi hesaba gerek duyulmadan 2003 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosundaki  (Ek: 8) 7 nci basamak karşılığı olan 345,47.-TL aynen bu süredeki tam aylığın hesabına esas ağırlıklı ortalama olarak alınır. Aylık bağlama oranı ise 20 yıllık toplam hizmetin ilk 10 tam yılı için (3,5 X 10) = % 35, takip eden 10 tam yılı için (2 X 10) =  % 20 olmak üzere % 55’dir. Bu durumda tam aylık Ağırlıklı Ortalama X Aylık Bağlama Oranı formülüne göre (345,47 X  % 55)  = 190.-TL kısmi aylık (A2) ise Tam Aylık X (1/1/2000-30/9/2008 Tarihleri Arası Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) formülüne göre 190 X  (3150 / 7218) = 82,92.-TL’dir.

 

Basamak

Bekleme Süresi

(Tarih)

Bekleme Süresi (Ay)

Gelir Tablosu Karşılığı Aylık Kazanç

(1/7/2003)

Aylık Kazanç X Ay Sayısı

7

1/1/2000 – 30/9/2008

105

345,47

36274,35

TOPLAM

105

36274,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Sigortalının 1/7/2003 tarihi itibariyle belirlenen basamağı 13’ün altında olması nedeniyle ödenecek 85,95.-TL sosyal destek ödemesinin 1/10/2008 tarihinden önceki prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı 85,95 X (6498 / 7218) = 77,38.-TL dikkate alınarak (A) kısmı aylığı 105,76 + 82,92 + 77,38 = 266,06.-TL olarak tespit edilir. Bu miktar, 1/1/2004 ila 31/12/2007 tarihleri arasında aylıklara uygulanan artış oranları ile artırılarak Ocak/2008 dönemine ait (A) kısmi aylığı 266,06 X 1,10 X 1,10 X 1,07 X 1,07 X 1,03 X 1,03 X 1,0133 X 1,05 X 1,0387 = 432,14.-TL olarak bulunur.

 

3- 1/10/2008 Tarihinden Sonraki Kısmi Aylığın Hesabı

 

a)   5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre bulunan yıllık kazançlar, takip eden yılların güncelleme katsayıları uygulanmak suretiyle 2011 yılına taşınacaktır. Bu hesaplamaya ilişkin tablo aşağıdadır.

Yıl

Yıllık Kazancın Hesabı

Toplam Yıllık Kazanç

Güncelleme Katsayıları

Gün Sayısı

Güncellenmiş

Kazanç

2008

21,29 X 90 X 1

1916,1

1,1334792

90

2171,86

2009

(22,20 X 180 X 1) + (23,10 X 180 X 1)

8154

1,064

360

8675,86

2010

(24,30 X 180 X 1) + (25,35 X 90 X 1)

6655,50

1,0

270

6655,50

TOPLAM

720

17503,22

 

 

 

 

 

b)   Aylığın hesabına esas ortalama aylık kazanç, (Güncellenmiş Kazançlar Toplamı : 30/9/2008 Tarihinden Sonraki Prim Ödeme Gün Sayısı) X 30 formülü kullanılarak (17503,22 / 720 ) X 30 = 729,3.-TL’dir. Aylık bağlama oranı ise 1/5/2008 tarihinden önce geçen gün sayısı 3600’den fazla olduğundan (7218/360) X % 2 = % 40,10’dur. Bu durumda Ocak/2011 dönemine ait tam aylık Ortalama Aylık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı formülüne göre (729,3 X  % 40,10)  =  292,45.-TL, kısmi aylık (B) ise  Tam Aylık X 30/9/2008 Tarihinden Sonraki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı formülüne göre  292,45 X (720 / 7218) = 29,17.-TL olarak bulunacaktır.

 

4- Kısmi Aylıkların Birleştirilmesi

a)   Ocak/2008 dönemine ait (A) aylığı her yıl gerçekleşen güncelleme katsayılarıyla güncellenerek Ocak/2011 dönemine taşınır. Buna göre Ocak/2011 dönemine ait aylık (A) 432,14 X 1,1039 X 1,0653  X 1,064  = 540,71.-TL olarak hesaplanır.

 

b)   Ocak / 2011 dönemine ait (C) Kısmi aylığı ise (A) ve (B) kısmi aylıklarının toplamı 540,71 + 29,17 = 569,88.-TL olacaktır.

 

c)  Sigortalının 1/3/2011 tarihindeki aylığı = (C) Aylığı  + 2011 yılı Ocak ayı itibariyle geçerli olan artış miktarı = 569,88 + 60,00 = 629,88.-TL olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ek: 14

 

ÖRNEK 4: Türkiye’de 31/3/1989 – 31/10/1994 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna tabi 5 yıl 7 ay çalışması bulunan, Almanya’da 1/11/1995 – 1/1/2011 tarihleri arasında geçen çalışmalarını (5460 gün) 25/1/2011 tarihli dilekçesi ile 3201 sayılı Kanuna göre prime esas günlük kazanç olarak belirlediği 40.-TL üzerinden borçlanma talebinde bulunan ve tahakkuk eden (40 X 5460 X %32) = 69888.-TL’lik borcunu 22/2/2011 tarihinde ödeyen bir erkek sigortalı aynı gün tahsis talebinde bulunmuştur.

 

Bakmakla yükümlü olduğu aile ferdi bulunmayan ve doğum tarihi 18/1/1953 olan sigortalının 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/1999 tarihi itibariyle 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu yerine getirmesine 5 yıl 5 ay 30 gün kaldığından,  bu sigortalı 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre 56 yaşını doldurduğu 18/1/2009 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazanmıştır ve tahsis talep tarihini takip eden 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere kendisine aylık bağlanacaktır.

 

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre 1/10/2008 tarihinden önceki borçlanma sürelerinin basamak tespitinde kullanılacak oran (Seçilen Günlük Prime Esas Kazanç / Borcun Ödendiği Tarihteki Günlük Prime Esas Kazancın Alt Sınırı) = 40 / 26,55 = 1,5065 olacaktır.

1- Basamak İntibakı

 

a)   Sigortalının borçlandığı sürenin başlangıcını takip eden aybaşından başlayarak 13 üncü (hariç)    basamağa kadar her yıla bir basamak, 13 üncü (dahil) basamaktan sonra da her iki yıla bir basamak verilmek suretiyle aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi borçlanılan süre için intibak yapılır.

Borçlandırılan Yurtdışı Süreleri

Süreye Göre İntibak

Kazanca Göre İntibak

Bekleme Süresi (ay)

Borçlandırılan Yurtdışı Süreleri

Süreye Göre İntibak

Kazanca Göre İntibak

Bekleme Süresi (ay)

1/4/1989 – 31/3/1990

1

1

12

1/4/1999 – 31/3/2000

10

10

12

1/4/1990 – 31/3/1991

2

2

12

1/4/2000 – 31/3/2001

11

11

12

1/4/1991 – 31/3/1992

3

3

12

1/4/2001 – 31/3/2002

12

12

12

1/4/1992 – 31/3/1993

4

4

12

1/4/2002 – 31/3/2003

13

13

12

1/4/1993 – 31/3/1994

5

5

12

1/4/2003 – 31/3/2004

13

14

12

1/4/1994 – 31/10/1994

6

6

7

1/4/2004 – 31/3/2005

14

14

12

1/11/1995 –31/3/1996

6

6

5

1/4/2005 – 31/3/2006

14

14

12

1/4/1996 – 31/3/1997

7

7

12

1/4/2006 – 31/3/2007

15

14

12

1/4/1997 – 31/3/1998

8

8

12

1/4/2007 – 31/3/2008

15

14

12

1/4/1998 – 31/3/1999

9

9

12

1/4/2008 – 30/9/2008

16

14

6

        

b)   Basamak miktarının tespitine esas aylık kazanç, (30/9/2008 Tarihindeki Günlük Prime Esas Kazancın Alt Sınırı X 30 X Oran) formülü kullanılarak (21,29 X 30 X 1,5065) = 962,20 TL olarak bulunacaktır. Bu rakama, 2008 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosundaki (Ek: 9) en yakın  aylık gelirin (960,34 TL) karşılığı basamak (14), sigortalının yükselebileceği en yüksek basamak olacaktır. Bu durumda sigortalının 31/3/1989-31/10/1994 ve 1/11/1995-1/1/2011 tarihleri arasındaki sigortalılık sürelerine göre tespit edilen basamaklar 14 üncü basamağı geçmeyecektir.

 

 

 

 

 

2- 1/10//2008 Tarihinden Önceki Kısmi Aylığın Hesabı

a)   1/1/2000 tarihinden önceki aylığın hesabında dikkate alınacak basamak karşılığı gösterge tablosundaki değer, sigortalının basamak intibakı sonucunda 31/12/1999 tarihinde bulunduğu basamağın (10), 2003 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosunda (Ek: 8) bu basamağa karşılık bulunan değerdir (399,23.-TL). Aylık bağlama oranı, % 70 baz orandan 25 yıldan eksik her tam yıl için 1 puan düşmek, erkek sigortalılarda 55 yaşından fazla olan her tam yaş için 1 puan eklemek suretiyle 70 – (25-21) + (57-55)= % 68 olarak hesaplanır. Bu durumda tam aylık Basamak Karşılığı Gösterge Tablosundaki Değer X Aylık Bağlama Oranı formülüne göre (399,23 X  % 68)  =  271,48.-TL, kısmi aylık (A1) ise Tam Aylık X (1/1/2000 Tarihinden Önceki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) formülüne göre 271,48 X (3510/ 7470) = 127,56.-TL’dir.

 

b)      1/1/2000-30/9/2008 tarihleri arasında prim ödenen gelir basamaklarındaki bekleme süreleri dikkate alınarak 2003 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosu (Ek: 8) karşılıkları aylık gelir miktarlarının, söz konusu bekleme süreleri ile çarpımı sonucu bulunan toplam miktarın toplam bekleme süresine bölünmesiyle belirlenen ağırlıklı ortalama (53441,43/ 105) = 508,97.-TL’dir. Bu hesaplamaya ilişkin tablo aşağıdadır. Aylık bağlama oranı ise 20 yıllık toplam hizmetin ilk 10 tam yılı için  (3,5 X 10) =  % 35,  takip eden 10 tam yılı için (2 X 10) =  % 20 olmak üzere % 55’dir. Bu durumda tam aylık Ağırlıklı Ortalama X Aylık Bağlama Oranı ( 508,97 X  % 55)  =  279,93.-TL, kısmi aylık (A2) ise Tam Aylık X (1/1/2000-30/9/2008 Tarihleri Arası Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) 279,93 X  (3150 / 7470) = 118,04.-TL’dir.

 

Basamak

Bekleme Süresi
(Tarih)

Bekleme Süresi
(ay)

Gelir Tablosu
Karşılığı Aylık
Kazanç  (1/7/2003)

Aylık
Kazanç X Ay
Sayısı

10

1/1/2000-31/3/2000

3

399,23

1197,69

11

1/4/2000-31/3/2001

12

417,15

5005,8

12

1/4/2001-31/3/2002

12

435,06

5220,72

13

1/4/2002-31/3/2004

24

498,57

11965,68

14

1/4/2004-30/9/2008

54

556,51

30051,54

TOPLAM

105

53441,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Sigortalının 1/7/2003 tarihi itibariyle belirlenen basamağının 13 olması nedeniyle ödenecek 64,46.-TL sosyal destek ödemesinin 1/10/2008 tarihinden önceki prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı 64,46 X (6660 / 7470) = 57,47.-TL  dikkate alınarak (A) kısmı aylığı, 127,56 + 118,04 + 57,47 = 303,07.-TL olarak tespit edilir. Bu miktar, 1/1/2004 ila  31/12/2007 tarihleri arasında aylıklara uygulanan artış oranları ile artırılarak Ocak/2008 dönemine ait (A) kısmi aylığı 303,07 X 1,10 X 1,10 X 1,06 X 1,06 X 1,03 X 1,03 X 1,0133 X 1,05 X 1,0387= 483,09.-TL olarak bulunur.

 

3- 1/10/2008 Tarihinden Sonraki Kısmi Aylığın Hesabı

 

a)   5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre bulunan yıllık kazançlar, takip eden yılların güncelleme katsayıları uygulanmak suretiyle 2011 yılına taşınacaktır. Bu hesaplamaya ilişkin tablo aşağıdadır.

 

 

 

 

 

Yıl

Yıllık Kazancın Hesabı

Toplam Yıllık Kazanç

Güncelleme Katsayıları

Gün Sayısı

Güncellenmiş

Kazanç

2008

21,29X90X1,5065

2886,60

1,1334792

90

3271,90

2009

(22,20X180X1,5065) +

(23,10X180X1,5065)

12284

 1,064

360

13070,18

2010

(24,30X180X1,5065) +

(25,35X180X1,5065)

13463,59

 1,0

360

13463,59

TOPLAM

810

29805,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   Aylığın hesabına esas ortalama aylık kazanç, (Güncellenmiş Kazançlar Toplamı : 30/9/2008 Tarihinden Sonraki Prim Ödeme Gün Sayısı) X 30 formülü kullanılarak (29805,67 / 810 ) X 30 = 1103,91.-TL’dir. Aylık bağlama oranı ise 1/5/2008 tarihinden önce geçen gün sayısı 3600’den fazla olduğundan (7470/360) X % 2 = % 41,50’dir. Bu durumda Ocak/2011 dönemine ait tam aylık Ortalama Aylık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı formülüne göre (1103,91 X % 41,50) = 458,12.-TL, kısmi aylık (B) ise Tam Aylık X 30/9/2008 Tarihinden Sonraki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı formülüne göre 458,12 X (810 / 7470) = 49,68.-TL’dir.

4- Kısmi Aylıkların Birleştirilmesi

a)   Ocak/2008 dönemine ait (A) aylığı her yıl gerçekleşen güncelleme katsayılarıyla güncellenerek Ocak/2011 dönemine taşınır. Buna göre Ocak/2011 dönemine ait aylık (A) 483,09 X 1,1039 X 1,0653  X 1,064  = 604,47.-TL olarak hesaplanır.

 

b)   Buna göre Ocak/2011 dönemine ait (C) Kısmi aylığı ise (A) ve (B) kısmi aylılarının toplamı 604,47 + 49,68 = 654,15.-TL olacaktır.

 

c)   Sigortalının 1/3/2011 tarihindeki aylığı = (C) Aylığı  + 2011 yılı Ocak ayı itibariyle geçerli olan artış miktarı = 654,15 + 60,00 = 714,15.-TL olacaktır.

 Hakkında admin

Ayrıca bakınız

yurt-disi-borclanma1-240x169

YURT DIŞI HIZMET BORÇLANMASI

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla önce 30.05.1978 tarihinde 2147 sayılı ...

Bir Cevap Yazın