YURT DIŞI HIZMET BORÇLANMASIYurt Dışı Hizmet Borçlanması

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla önce 30.05.1978 tarihinde 2147 sayılı kanun çıkarılmış ve yurt dışında geçen çalışmaların tamamına borçlanılarak hizmete sayılması hakkı verilmiştir.

Fakat 2147 sayılı kanunda borçlanmak için yurda kesin dönüş şartı aranmakta idi  ve kısmı borçlanmaya da imkan vermiyordu.

2147 sayılı kanun yürülükten kaldırıldı ve 22.05.1985 yılında 3201 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.  Bu kanunan göre yurt dışı hizmet borçlanması için yurda kesin dönüş şartı kaldırılmış  ve yurda dökdükten sonra  iki yıl içinde borçlanma mecburiyeti kalkmıştır.

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması işlemleri

18 Yaşını doldurmuş , yabancı ülkede çalışmış veya ev kadını olarak bulunmuş Türk vatandaşları yurt dışı borçlanması yapabilirler.

Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin tamamının borçlanılacağı gibi , bu sürenin bir kısmınıda borçlanılabilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

–          Yurtdışında çalıştığını gösterir çalışma belgesi.

–          Pasaportun 1,2 ve 3 . sayfaları ile yurda son giriş yapılan bölümün noterlikçe tasdikli sureti.

Çalışma Belgesi Olarak kullanılabilecek Belgeler

–          Borçlanacak kişinin çalıştığı ülkede bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşundan alacakları geçerli hizmet belgeleri.

–          Türk konsolosluk ve ya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşelerinden alacakları geçerli hizmet belgeleri.

–          İlgilinin çalıştığı işyerinden hizmet süresini gösterir bonservis ile birlikte pasaporlarındaki çalışma müsaadesinin tasdikli tercümesi.

–          Kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları meslek kuruluşu ve ya dernekten alacakları tasdikli hizmet belgesi

–          Borçlanma yapacak kişinin çalıştığı ülkede işyerinin bağlı bulunduğu Belediye, Vergi Dairesi, İş bulma kurumları veya diğer resmi kurumlarca tasdikli hizmet belgesi.

Yurtdışı hizmet borçlanması yapacak olan ev kadınları için çalışma şartı bulunmadığın dan ,  bunlar yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesi edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihleri, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının noter tarafından tasdikli fotokopisini yada emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş –çıkış çizelgesi le belgelendirmelidirler.

 

Borcun Hesaplanması ve Ödenmesi:

Yurtdışında geçen sürelere ait prim tahakkuk ettirilen borç tutarı , ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir. Hesaplanan borç , tebliğ tarihinden itibaren üç ayiçerisinde ödenir.  Üç ay içinde borcunu ödemeyenler ile kısmı ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.

Borcun hesaplanaması ise

Bir Günlük Sigorta Primine Esas Kazanç X %32 X Borçlanılacak Süre

01.07.2014 ile 31.12.2014 arası   asgari ücret  1.134 TL dir,  Bunun %32  = 362,88 TL

362,88  /30= 12,09  tl

Yani  Borçlanılacak günlük kazanç miktarı  12,09tl dir  .  Bu tutar  her yıl  ilk 6 ay ve son altı ay asgari ücretin artış göstermesinden dolayı artış gösterir.

 

Borçlanma yaparken banka ödemesinde bankayı  yurt dışı hizmet borçlanması ödemek istiyorum şeklinde uyarıda bulunması ve dekonta not düşülmesi  gerekmektedir.

 

Aylık Bağlanma Koşulları

Yurtdışı borçlanması yapanlara aylık bağlanabilmesi için

–          Borcun tamamen ödenmesi

–          Yurda kesin dönüş yapması

–          Borcun tamamen ödenmesinden sonra aylık talebinde bulunması gerekir.

Not: Yurda kesin dönüş şartı:  Sosyal güvenlik mevzuatında kesin dönüş , yurtdışında çalışmamak yada ikamete dayalı gelir aylık almamak anlamına gelir.

Borçlanmadan Vazgeçme

Yurtdışı hizmet borçlanması için başvurmuş ve borçlarının tamamını ödemiş olanlar borçlanmadan vazgeçebilirler. Borçlanmadan sonra vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenler yaptıkları ödemeleri faizsiz olarak iade edilir.

Sigortalıya aylık bağlanmış ise ilk maaş ve birikmiş maaş alınmamak koşuluile borçlanmadan vazgeçmek mümkündür.

Borçlanılan Sürelerin Statüsü ( SSK,BAĞKUR,EMEKLİ SANDIĞI)

Yurtdışına çıkmadan veya yurda döndükten sonra Türkiyede herhangi bir çalışmanız var mı  , Zira böyle bir çalışmanız varsa borçlanma bu statüye göre yapılması gerekiyor.

Yurtdışına gitmeden önce veya  yurda döndükten sonra Türkiye’de çalışması bulunmayanları Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor. Bunun anlamı ise SSK’lı çalışması olanlara göre daha fazla borçlanma ve daha fazla ödeme yapılmasıdır.  Örneğin  yurda dönükden sonra SSK lı çalışması  bulunan gurbetçi 5400 günle emekli olması gerekirken , Türkiye’de hiç çaışması bulunmayan bir gurbetçi 9.000 günden emekli oluyor.   Bu yüzden Türkiye’de hiç çalışması olmayan gurbetçilerimizin öncelikle bir işyerinde  SSK lı olmasını tavsiye ediyoruz.

 

 

 

Önemli Notlar:

–          Türkiye’de hiç çalışması olmayan gurbetçilerimizin öncelikle bir işyerinde  SSK lı olmasını tavsiye ediyoruz.

–          Hem Türkiyeden hemde Yurt dışından ikamete dayalı her hangi bir ücret alınmıyorsa  emekli maaşı alınır.

–          Yurt Dışındaki Başlangıç , sigorta başlangıcı sayılır.

–          Borçlanma Talep dilekçesi size tebliğ edildiğinden 3 ay içinde ödeme yapılması gerekir

 

BORÇLANMA İÇİN EVRAKLAR

Borçlanma Talep Dlekcesi

Bulgaristan Hizmet Borçlanması Talep Dilekcesi

Emekli Aylığı İçin

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 

3201 Sayılı Kanuna göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi

 

 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkeler Hangileridir?

ÜLKE ADI İMZA TARİHİ YÜRÜRLÜK TARİHİ KAPSAMI(SİGORTA KOLU)
UZUN VADE KISA VADE
01. İNGİLTERE 09.09.1959 01.06.1961 Evet
02. F.ALMANYA 30.04.1964 01.11.1965 Evet Evet
03. HOLLANDA 05.04.1966 01.02.1968 Evet Evet
04. BELÇİKA 04.07.1966 01.05.1968 Evet Evet
05. AVUSTURYA 12.10.1966 01.10.1969 Evet Evet
06. İSVİÇRE 01.05.1969 01.01.1972 Evet
07. FRANSA 20.01.1972 01.08.1973 Evet Evet
08. DANİMARKA 22.01.1976 01.02.1978 Evet
09. İSVEÇ 30.06.1978 01.05.1981 Evet
10. NORVEÇ 20.07.1978 01.06.1981 Evet
11. LİBYA 13.09.1984 01.09.1985 Evet
12. K.K.T.C 09.03.1987 01.12.1988 Evet Evet
13. MAKEDONYA 06.07.1998 01.07.2000 Evet Evet
14. AZERBAYCAN 17.07.1998 09.08.2001 Evet Evet
15. ROMANYA 06.07.1999 01.03.2003 Evet Evet
16. GÜRCİSTAN 11.12.1998 20.11.2003 Evet
17.BOSNA-HERSEK 27.05.2003 01.09.2004 Evet Evet
18. KANADA 19.06.1998 01.01.2005 Evet
19. KEBEK 15.10.1998 01.01.2005 Evet
20.ÇEKCUMHURİYETİ 28.06.2001 01.01.2005 Evet Evet
21. ARNAVUTLUK 15.07.1998 01.02.2005 Evet Evet
22. LÜKSEMBURG 08.12.2004 01.06.2006 Evet Evet
23. HIRVATİSTAN 12.06.2006 01.06.2012 Evet Evet


Hakkında admin

Ayrıca bakınız

e devlet belediye

YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPMANIZI ÖNERİYORUZ

YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPMANIZI ÖNERİYORUZ Türk Sosyal Güvenlik uygulamasında 3201 sayılı Kanunla yurtdışında geçen çalışma sürelerinin ...

Bir Cevap Yazın